Foto: Mikaela Eriksson

Ljungå kapell

Kapellet uppfördes vid Ljungå bruk åren 1907-1909 av skogsbolaget Skönviks AB (nuvarande SCA). Till byggnaden hör en begravningsplats, som troligen anlades på 1860-talet tillsammans med ett tidigare kapell på platsen. Ljungå kapell är länets enda bevarade brukskyrka vid sidan av Ljusnedals kyrka i Härjedalen. 

Kapellet uppfördes i trä i nationalromantisk stil efter ritningar av arkitekt Rudolf Arborelius (1861-1917). Arborelius var i början av sin karriär elev hos bl.a. Isak Gustaf Clason, men drev senare eget arkitektkontor i Stockholm. Clason ritade de båda bostadshus som uppfördes för Skönviksbolagets direktör, Fredrik Bünsow - Villa Merlo och Bünsowska huset - och kanske var det via Clason som kontakten mellan bolaget och Arborelius förmedlades. Arbetsledare var den lokale byggmästaren Jöns Jönsson (1858-1927), med hemort i Österdöviken.  

Statskyrkans gudstjänstlokaler uppfattades - av så väl Kyrka som arbetsgivare - under 1800-talet och 1900-talets början som ett betydelsefullt inslag i det växande antalet industrimiljöer, men fyllde också en viktig funktion för de anställda, som genom kapellen fick kortare avstånd till en kyrklig förrättningslokal och begravningsplats.