Foto: Anders Gustafsson

Stuguns nya kyrka

Öppen måndag - fredag och vid gudstjänster 1 juni -31 augusti 7:00-16:00

Stuguns nya kyrka uppfördes 1894-96. Arkitekten var Carl Fredrik Ekholm från Stockholm. Den uppfördes på en sockel av finhuggen granit, teglet i kyrkan håller än i dag en mycket hög kvalitet. 

Kyrkan har tornet i väster samt är försedd med tvärskepp och har sakristian placerad intill koret. Stilmässigt ansluter kyrkan till nygotikens ideal. Utmärkande är den strävan uppåt som byggnadsdetaljerna förmedlar; branta takfall, ett högt och smäckert torn och kyrkfönstrens spetsbågar.

Interiören är välbevarad från slutet av 1800-talet. Byggd i nygotisk stil med sina spetsbågiga fönster med spröjs i masverksformer, Västtornen har vattenutkastare. Interiört öppen takstol och snickerier. Rosettfönster med vacker glasmålning.