Foto: Anders Gustafsson

Borgvattnets kyrka

Borgvattnets kyrka uppfördes 1782 av Pål Persson i Stugun, och lär vara hans första kyrkobygge. Pål Pehrsson begärde åtta kopparplåtar för bygget men fick fjorton och lär enligt ryktet fått skavsår på ryggen då han bar hårdvalutan till Stugun.

Lillklockan är från Haverö och inskriptionen på den lyder: ”Till Guds namn pris ähra och Havra socken till pridnad”. Den gjöts 1682 av Michael Bader, Stockholm och kom till Borgvattnet 1843. Samma år kom också storklockan som är gjuten av J.E. Åström i Sundsvall och den har inskriptionen: ”Kring denna bygd jag låter svalla i luften mina glada ljud. Att samla tankarna till Gud och folket till hans kyrka kalla”.

1901-02 Exteriör och interiör renovering. Fasaden avfärgad i rosa med vita lister istället för enbart vitt som tidigare. Troligen nu ny sockel. Ny altarring med balusterdockor. "Spännväv" uppsatt på innerväggarna. Kamin med murad kaminnisch. Golvträ med halva stockar ersatt med nytt trägolv. Sakristian panelad med pärlspont.

1920 köpte arkitekten Birch-Lindgren i Florens en altartavla av Murillos skola ”Herdarnas tillbedjan i julnatten”. Dessutom köpte han 6 stora altarljusstakar från år 1742 med inskriptionen: ”Universitas  Affidatorum”. Tavlan tros vara ett 1600-talsverk av någon Murillo's lärjunge. .Fasaden troligen återigen avfärgad i enbart vitt.

Dopfunten snidad ur en furustock från Skyttmon år 1953 av bildhuggaren Olof Ahlberg.

1982 inför 200-årsjubileumet restaurerades kyrkan invändigt. Bekvämare sittbänkar, läktarringen förhöjd med ett järnräcke. Toalett installeras i vapenhuset. 1998 genomgick kyrkan en omfattande utvändig renovering.