Foto: Mårten Gudmundhs

Läkare i Världen slåss för allas rätt till vård

Den grundläggande rätten till sjukvård når inte alla i Sverige, menar Läkare i Världen som därför hjälper de allra mest utsatta.

Alla har en grundläggande rätt till sjukvård oberoende av kön, ålder, ras, etniskt ursprung, religiös eller politisk övertygelse. Men alla får inte det i Sverige, menar organisationen Läkare i Världen. De hjälper därför de mest utsatta i Sverige, bland annat med mobila kliniker i utsatta områden.

Läkare i Världen (Médecins du Monde) är en internationell humanitär hjälporganisation som grundades 1980 av bland andra avhoppade från Läkare utan gränser, som inte nöjde sig med att vara bara en biståndsorganisation utan också ville påverka politiker.

Eliot Wieslander är generalsekreterare i den svenska sektionen, som är en av femton i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Han menar att biståndsarbetet är det näst viktigaste.

– Vi ser att landstinget gör skillnad på människor och att det finns människor som inte får sina mest akuta behov tillgodosedda. Då behövs Läkare i Världen. Vi är först och främst en människorättsorganisation.

Enligt Eliot kan biståndsorganisationer i värsta fall bidra till att fattigdom bibehålls genom att bli en aktiv del av samhällets lösning och att staterna därför inte behöver ta hela ansvaret själva.

– Vi är 500 ideella läkare, sjuksköterskor och jurister i Sverige i dag, men skulle kunna vara 3000. Men helst av allt önskade jag att vi inte alls behövdes, säger Eliot Wieslander.

Alla får inte den vård de behöver

FN har kritiserat Sveriges hantering av frågan om rätten till hälsa som en mänsklig rättighet. Kritiken gäller bland annat särbehandling i vården av asylsökande och gömda.

– När lagen om vård till papperslösa kom 2017 försökte vi lägga ner vår medicinska verksamhet. Men efter två månader insåg vi att EU-medborgare inte omfattades av denna lag. Så vi fick öppna igen.

Synen på människan är avgörande när organisationen hjälper människor.

– Vi ser människor och behandlar dem som människor. Den skillnad vi gör för en enskild människa är det viktigaste. Att de som kommer till oss blir sedda och bekräftade. Det är inte alltid vi kan ge hjälp. Men vi nekar ingen människa vård.

papperslösa och fattigpensionärer ökar bland hjälpsökande 

Vilka som får hjälp av organisationen har kraftigt förändrats på några få år. Under 2014-2015 var det nästan bara EU-medborgare som behandlades i den medicinska verksamheten.

– I dag är utgör de bara 50 procent. Resten består av de papperslösa, trots att de egentligen har laglig rätt till vård, säger Eliot Wieslander.

En liten, men växande grupp som kommer till Läkare i Världen är fattigpensionärer.

I Sverige bedriver Läkare i Världen verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Luleå, Östersund och Örebro. I Stockholm ger organisationen medicinsk vård främst till EU-medborgare samt psykosocial hjälp och juridisk rådgivning till papperslösa. Mobila kliniker arbetar med uppsökande vård i Stockholm/Uppsalaregionen och i Skåne. På övriga orter finns fasta kliniker som erbjuder vård.

Ulrica Robsarve
Mårten Gudmundhs