Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vi har börjat med gudstjänster igen!

Välkommen att boka din plats!

 

 Söndag 28 februari - 2 i fastan

Rättviks kyrka, kl. 11:00
Boda kyrka, kl. 16:00

Tomas Jansson, präst
Henrik Berg, musiker 

Förbokas senast fredag 26/2 kl. 15:00 på telefon 0248-736 50 eller maila rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se senast fredag 19/2 kl. 12:00

Max 8 deltagare.

Välkommen att boka din plats!

Med reservation för ev. ändringar

Gudstjänst i Coronatid Foto: Erik Tinnis/Rättviks pastorat

__________________________________________________

Söndag 7 mars - 3 i fastan

Rättviks kyrka, kl. 11:00
Ore kyrka, kl. 16:00

Carl Johan Rudman, präst
Erik Tinnis, musiker (Rättvik)
Margareta Ståhl Smideman, musiker (Ore)

Förbokas senast fredag 5/3 kl. 15:00 på telefon 0248-736 50 eller maila rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se senast fredag 12/2 kl. 12:00

Max 8 deltagare. 

Välkommen att boka din plats!

Med reservation för ev. ändringar

_____________________________________________

Söndag 14 mars - Midfastosöndagen

Rättviks kyrka, kl. 11:00 
Boda kyrka, kl. 16:00 

Jan Engqvist, präst
Erik Tinnis, musiker (Rättvik)
Henrik Berg, musiker (Boda)

Förbokas senast fredag 12/3 kl. 15:00 på telefon 0248-736 50 eller maila rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se senast fredag 12/3 kl. 12:00

Max 8 deltagare.

Välkommen att boka din plats!

Med reservation för ev. ändringar