Foto: Göran Swahn

Gustav Vasa 500 år i Rättvik

Vill du delta i planeringen? Kontakta Sarah Weman på tel: 0248-701 97 eller sarah.weman@rattvik.se

Se återinvigningen av Vasamonumentet

Söndagen före jul år 1520 kom Gustav Vasa till Rättvik på sin flykt genom Dalarna. På Kyrkudden visade han sig första gången offentligt och talade till allmogen för att få hjälp mot Kristian tyrann. Nu 500 år senare återinvigs Vasamonumentet vid en filminspelning söndagen 20 december 2020. Här kan du se återinvigningen.

 

Inför 500 års jubileet har Vasamonumentet restaurerats med stöd från kommunen, länsstyrelsen och Rättviks pastorat.

Vasamonumentet återinvigdes av landshövding Ylva Thörn. Högtidstalade gjorde också kommunstyrelsens ordförande Jonny Jones och kyrkoherden Monica Jones. Gustav Eriksson själv talade till allmogen för att uppmana till kamp mot danskarna för ett självständigt Sverige.

Källa: Rättviks kommun  av Carl-Johan Uhlin

Gustav Vasa 500 år i Rättvik

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna, vilken på kungens initiativ senare nedtecknades i Peder Svarts krönika.
Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan, när han gömmer sig i ett hölass på väg från Isala eller när en kulla i Mora gömmer honom i sin källare undan Kung Kristians knektar, är några av de mest kända. Enligt en av de få säkra källorna så fick Rättvik besök av den unge adelsmannen. I december 1520 samlade Gustav Vasa bönderna på kyrkbacken för att få hjälp att störta den danske kungen, det var första gången som han talade till allmogen. En tid senare när han rest vidare mot Mora, satte Rättvikarna stopp för den danska hären som var på jakt efter Gustav Vasa. Till minnet av de händelserna restes på 1890-talet Vasastenen ute på kyrkudden.

Vi kommer att uppmärksamma märkesåret för Gustav Vasa här i Rättvik med en rad olika aktiviteter. Programmet inleds veckan före jul med en återinvigning av Vasamonumentet som restaurerats inför Vasaåret. På grund av rådande pandemi kommer återinvigningen att spelas in samt sändas digitalt i kommunens kanaler.

Under 2021 planeras det för föreläsningar, konstutställningar och konserter inspirerade av Gustav Vasa. På försommaren blir det också stort pådrag när Föreningen Dalkarlsvägen arrangerar Allmogetåget 30 maj till 6 juni. En vandring i fotspåren av Dalarnas allmoge och bergsmän från Mora till Brunnbäck. Vandringen kommer att kantas av ceremonier längs vägen och vi planerar ett större arrangemang den 1 juni när Dalkarlsvandringen passerar Rättvik.

Vi som står bakom VASAÅRET i Rättvik är en rad olika föreningar och organisationer, bl.a. Föreningen Dalkarlsvägen, Rättviks Församling, Folkmusikens Hus och Rättviks Kommun. Via Dalarnas Museum har vi en gemensam webbplats som marknadsför arrangemang kopplade till Gustav Vasa i Dalarna och alla kommuners program kring VASAÅRET. Det finns möjlighet för företag och föreningar att ansluta till VASAÅRET med aktiviteter och arrangemang i Rättviks Kommun.

Vi kommer under våren 2021 att sammankalla till ett möte där vi informerar och diskuterar hur vi tillsammans kan göra firandet ännu större.
Vid intresse att delta i mötet, kontakta Sarah Weman på tel 0248-70197 eller sarah.weman@rattvik.se. Skriv gärna ut informationen.
Kallelse skickas ut någon gång i början av 2021 när omständigheterna tillåter sammankomster igen.