Undernäring en skam för vår tid

Nyhet Publicerad Ändrad

Antalet undernärda har ökat det senaste året på grund av en allt mindre fredlig värld. Arbetet för fred är centralt och här behöver FN, regeringar och frivilligorganisationer bidra. Det skriver Erik Lysén i en debattartikel på livsmedelsdagen.

Idag, den 16 oktober, uppmärksammar vi FN:s internationella matdag. Det är en dag för att fira mångfalden av god, hälsosam och vacker mat, och måltiden som en av mänsklighetens viktigaste gemenskaper. Det finns idag mer än tillräckligt med mat på jorden, övervikt är ett vanligare hälsoproblem än undernäring.

Men fortfarande har var nionde människa för lite att äta. För barn och kvinnor är det värst. Ungefär var fjärde barn under fem år är undernärt, och var tredje kvinna i reproduktiv ålder har blodbrist. Det är en skam för vår tid.

Situationen har förbättrats, om än i alldeles för långsam takt. Men nu kan trenden ha vänt. I FNs senaste hungerrapport uppskattas antalet undernärda människor ha ökat med 38 miljoner på ett år. Den viktigaste orsaken är att världen har blivit mindre fredlig. Väpnade konflikter leder inte bara till att människor skadas, dödas och tvingas fly. De hindrar också människor att bruka sin mark, de försvårar transporter och raserar handel.  Ofta skapas onda cirklar där bristen på mat underblåser och förvärrar konflikterna. Så här ser verkligheten ut i många delar av östra Afrika. I Sydsudan lider idag närmare fem miljoner människor, eller 42 procent av befolkningen, av akut matbrist.

Flera krigsdrabbade områden påverkas också av extremväder – torka och översvämningar. De kan relateras till klimatförändringarna och förvärrar ytterligare bristen på mat.

Svenska kyrkan ser verkligheten bakom de här siffrorna och analyserna. Vi arbetar med kvinnor, män, flickor och pojkar i flera delar av östra Afrika där konflikter och extremväder lett till akut hungersnöd. Vi stöder humanitära insatser i Sydsudan, Etiopien, Somalia och Nigeria. I Etiopien och Sydsudan arbetar vi också långsiktigt för hållbar försörjning och fredsbyggande, alltid med ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter.

I östra Afrika finns en rad stora flyktingläger där FN-organ samarbetar med frivilligorganisationer. FN:s matprogram står ofta för matförsörjningen, och även här finns stora utmaningar. Kanske beror det på att situationen i östra Afrika hamnar långt ner på den globala dagordningen när medias uppmärksamhet riktas åt annat håll. I flyktingläger där Svenska kyrkan arbetar tvingade bristen på pengar FN att halvera sina matransoner under flera månader i början av 2017. Efter en bättre period varnar FN nu för att ransonerna måste minska igen i oktober, vilket skulle skapa stort lidande, riskera att leda till oroligheter och försämra förutsättningarna för skolundervisning och all annan verksamhet i lägren.

Att människor har för lite att äta har många olika orsaker. Det hänger ihop med möjligheterna till försörjning, med kvinnors rättigheter, och med tillgången till rent vatten, hälsovård, med mera. I år påminns vi om att också fredsprocesser är nödvändiga för att alla ska kunna äta sig mätta. En viktig del i detta är att fortsätta begränsa vapenhandeln, eftersom både legal och illegal vapenhandel förlänger väpnade konflikter.

Världens regeringar har i Agenda 2030 enats om att kronisk hunger ska utrotas helt till 2030. Det är fullt möjligt att nå dit, men FN flaggar redan nu för att det krävs nya ansträngningar och arbetssätt för att nå målet. Arbetet för fred är helt centralt och här behöver både FN, regeringar och frivilligorganisationer bidra. Låt oss arbeta tillsammans. Om mindre än 15 år ska vi kunna fira FNs internationella matdag med att alla människors rätt till mat är verklighet.

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

Artikeln har idag publicertats i ett flertal tidningar, bland andra Corren, Nerikes Allehanda och Västerbottens-Kuriren.