Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkoherdar i Berlin kämpade för förtryckta under nazitiden

Kyrkoherdarna i svenska Victoriaförsamlingen i Berlin gjorde stora insatser för krigsfångar och flyktingar under 1930- och 1940-talet. Två av dem var Birger Forell och Erik Perwe. Under september och oktober har de hyllats på olika sätt både i Sverige och i Tyskland.

I Borås firade omkring 200 deltagare nyligen minnet av prästen och antinazisten Birger Forell, som föddes för 125 år sedan. I Berlin har svenska Victoriaförsamlingen uppmärksammat både Birger Forell och Erik Perwe. 

Gömde människor på kyrkans vind i Berlin

Det inte är svårt att få människor till kyrkan, men det är svårt att få dem härifrån med ny identitet.

Erik Perwe, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Berlin 1942-1944

Birger Forell, som föddes i Borås, blev kyrkoherde i Berlin 1929. När nazismen växte fram där var det inte bara judar som förföljdes för sin religions skull. Även kristna församlingar, som inte ville inrätta sig i den nazistiska ras- och statsideologin, drabbades hårt av Hitlers maktapparat.

Birger Forell engagerade sig på de förtrycktas sida. På kyrkans vind inreddes små rum, där förföljda människor kunde vila ut en eller ett par nätter. I källaren drogs dubbla väggar in och mellan innervägg och yttervägg förvarades hemliga dokument.

Birger Forell skrev ett stort antal artiklar under den här tiden som publicerades i Sverige. 

Birger Forell tvingades lämna Berlin 1942. Den nya kyrkoherden i Berlin Erik Perwe valde att fortsätta och utveckla Forells arbete och samarbete med motståndsrörelsen. Han lär ha sagt att ”det inte är svårt att få människor till kyrkan, men det är svårt att få dem härifrån med ny identitet.”

Svenska kyrkan bevakades av Gestapo

I sitt samarbete med motståndsrörelsen förfalskade Erik Perwe identitets-handlingar och intyg. Kyrkans tomt var på sätt och vis svenskt territorium, men bevakades av Gestapo, den hemliga polisen. Kyrkans medarbetare fick hela tiden tänka sig för i predikningar, brev och telefonsamtal.

Den lokala polisen tvärs över gatan hjälpte svenskarna genom att signalera med en neddragen rullgardin när Gestapo fanns på polisstationen och spanade på svenskarna. 

Planet Erik Perwe reste i sköts ned

Birger Forell kyrkoherde i Svenska kyrkan i Berlin 1929-1942 kämpade intensivt för förföljda under nazismen.

1944 reste Perwe till Sverige för överläggningar, men han kom aldrig fram. Planet han flög med sköts ner Östersjön och alla ombordvarande omkom.

Erik Perwe tilldelades postumt den israeliska utmärkelsen ”Gerechter unter den Völkern” (rättfärdig bland folken).

Erik Myrgren, som hade varit sjömanspräst fick frågan om han kunde ta över församlingsarbetet i Berlin. Det gjorde han och var nog inte litet förvånad när han upptäckte att huset var fullt av människor som behövde annan hjälp än den han var utbildad att ge. ”Jag var så ung och dum att jag inte hade begrepp om att vara rädd” sa han många år senare.

Också Erik Myrgren fick den israeliska utmärkelsen ”Gerechter unter den Völkern”.

- Vi väljer att uppmärksamma Birger Forell tillsammans med hans efterföljare Erik Perwe då deras gärning på många sätt har satt prägel på församlingens verksamhet än idag. I mötet och samtalet får vi fördjupa oss och upptäcka nytt i församlingens historia. Samtidigt får vi ställa oss frågan hur vi bär detta arv vidare i vår kyrka idag. Det säger dagens kyrkoherde i Berlin, Maria Scharffenberg.

Maria Sandell

Svenska kyrkan i utlandet finns idag på fyra platser i Tyskland, i Berlin, Frankfurt, München och Hamburg.