Skapad:2015-03-12 11:26:00

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin är för öppna hjärtan, öppna sinnen och öppna armar.  Här råder alla människors lika värde oavsett kön, ålder, språk, nationalitet eller sexualitet.    Vi är en plats där gammalt och nytt möts, där tro och liv får växa. Vår tro grundas i Jesus Kristus som gav oss riktlinjer för våra liv. Riktlinjer som vår församling i alla tider hållit fast vid; kärleksfull tjänst till fattiga, sjuka och ensamma, att utan våld och vapen arbeta för fred och rättvisa och att i alla lägen hålla alla människors lika värde högt.

Läs mer om Svenska kyrkan i Berlin - Svenska Victoriaförsamlingen e.V.
Skapad:2014-03-13 09:16:00

Här kan du läsa de senaste Nyhetsbreven och följa församlingen på Facebook

Läs mer om Nyhetsbrev och Facebook
Skapad:2015-03-18 10:21:00
En av de nya volontärerna i höst är Hanna från Kalmar!

En av de nya volontärerna i höst är Hanna från Kalmar!

Skapad:2015-04-16 08:57:00

Tack!

Skapad: 2012-12-18 11:10:00

Till varje söndag köps det in altarblommor. 

Det är ett fint sätt att minnas eller fira någon eller en speciell dag, samtidigt som det skänker glädje till många. 
Kontakta gärna expeditionen eller kyrkoherden om du vill bidra till altarblommor.  

Skapad:2015-03-12 08:37:00

Kallelse till kyrkostämma - nytt datum!

Skapad: 2013-10-24 13:17:00

Kyrkostämma med Svenska Victoriaförsamlingens röstberättigade medlemmar hålls söndagen den 10 maj 2015 i kyrksalen, i direkt anslutning till gudstjänsten klockan 11:00.  

Ärenden:

1.     Mötets öppnande
2.     Val av justeringspersoner
3.     Bokslut 2014
4.     Revisionsberättelse för 2014
5.     Frågan om ansvarsfrihet för kyrkorådet
6.     Verksamhetsberättelse 2014
7.     Församlingsinstruktion
8.     Fullmakt för Christer Narup
9.     Information och frågor    

I stämman har varje medlem som fyllt 16 år och som vid kallelsen inte är i dröjsmål med medlemsavgiften, en röst.
Skulle färre än 20 röstberättigade medlemmar infinna sig, utlyses redan nu ny stämma med samma dagordning till den 24 maj 2015, i direkt anslutning till gudstjänsten klockan 11:00. Denna stämma är beslutsmässig oberoende av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.  

Berlin, den 2 april 2015        

Emma Ahrén
Kyrkostämmans ordförande

 

Jag ville gå just dit

Skapad: 2013-11-29 10:17:00

 

Öppettider

Skapad: 2013-08-26 14:40:00


GUDSTJÄNSTER
Söndagar, sv/ no 11:00
Onsdagar 18:00
  
KYRKANS EXPEDITION
måndag – torsdag 9:00 – 14:30
   
KYRKANS LOKALER
måndag – torsdag 9:00 – 19:00
fredag 9:00 – 16:00

CAFÉ
måndag – torsdag 13:00 – 18:30
fredag 13:00 – 16:00

Landhausstraße 26-28
10717 Berlin
Tel +49 (0)30 86 4959 0

Telefon i akutfall:
+49 (0)173 1923923

Laddar... var vänlig vänta...

Medlemsavgift 2015

Skapad: 2015-01-07 14:03:00

Nu är det tid att betala medlemsavgiften.
Det gör man lättast genom att föra över årsavgiften 

30 €  för pensionärer, studenter och "Sozialhilfeempfänger" 
40 €  för ensamstående 
60 €  för familjer

på följande konton.
Skriv namn och att det gäller medlemsavgift.

SEB
Schwedische Victoriagemeinde e.V. 
IBAN DE85100101111727136400
BIC ESSEDE5F100

Plusgiro
Svenska Victoriaförsamlingen
IBAN SE3295000099603400558700
BIC NDEASESS

Det går också bra att betala kontant på kyrkan.
Tack för ditt stöd

Svenska kyrkan i Tyskland

Skapad: 2008-01-21 15:00:00
För alla er som vistas i Tyskland, för en kort tid eller längre, finns våra församlingar.
På följande platser kan du besöka oss:
I Victoriaförsamlingen finns också den norska sjömanskyrkan:Sjømannskirken i Berlin
   

//