• Luciakören

Välkommen till Victoriaförsamlingen, Svenska kyrkan i Berlin!

Skapad: 2009-08-27 11:00:00

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin är för öppna hjärtan, öppna sinnen och öppna armar.
Här råder alla människors lika värde oavsett kön, ålder, språk, nationalitet eller sexualitet.  
Vi är en plats där gammalt och nytt möts, där tro och liv får växa. Vår tro grundas i Jesus Kristus som gav oss riktlinjer för våra liv. Riktlinjer som vår församling i alla tider hållit fast vid; kärleksfull tjänst till fattiga, sjuka och ensamma, att utan våld och vapen arbeta för fred och rättvisa och att i alla lägen hålla alla människors lika värde högt. Det är fortfarande vår värdegrund och gör att vår församling och vår tro både är stadigt förankrade i historien men också vill vara en självklar del av framtiden och nutiden. 

Vi vill möta människor som kommer innanför våra dörrar med insikten om att i alla bor en glimt av Gud. Här finns det utrymme för både samtal och den heliga riten, för umgänge och avskildhet, för vila och lek. Här vill vi att berättelserna om livets alla utmaningar ryms tillsammans med kärleksfulla möten med Gud i gudstjänstens form. Vi vill erbjuda en lättillgänglig kyrkupplevelse för alla, musik och skönhet för dess egen skull, glädje och ansvarstagande för Guds underbara skapelse. Vi ber om en församling med ett levande språk fyllt av personlig doft och ton. Ett språk och en attityd som har förmåga att frigöra och beröra människor och som leder till medvetenhet och handling. En öppen attityd som alltid sätter alla människors lika värde i centrum och skapar en varsam och ömsint gemenskap. 

Skapad:2014-03-13 09:16:00

Här kan du läsa de senaste Nyhetsbreven och följa församlingen på Facebook

Läs mer om Nyhetsbrev och Facebook
I allhelgonatid tänder vi ljus på gravarna och minns dem vi har mist och det som har varit. Ljusen lyser i höstskymningen och ger tröst.
Källa: Traditionsboken

I allhelgonatid tänder vi ljus på gravarna och minns dem vi har mist och det som har varit. Ljusen lyser i höstskymningen och ger tröst. Källa: Traditionsboken

Allhelgonahelgen i Berlin 

Skapad: 2014-10-14 12:00:00

 

Alla helgons dag,
lördagen den 1 november
firar vi Minnesgudstjänst, 18:00
med Linnéa Hällqvist, violin
  œ
Söndagen efter Alla helgons dag,
den 2 november, 11:00
firar vi Söndagsmässa
med Kyrkokören
 

Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 en allmän helgdag. Det är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända. I evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Vi vördar inte helgonen och vi ber inte inför dem. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa.
Källa: www.svenskakyrkan.se

Vill du hjälpa till på Julbasaren?

Skapad: 2012-10-23 11:30:00

 Alla är varmt välkomna  att delta i årets julbasar! 

Basaren äger rum den 29 och 30 november 2014 
(öppet: lördag 10-19 / söndag 12-18) med uppbyggnad och dekorering den 28 november och inventering samt nerpackning efteråt.
Vår planering fungerar bäst om vi i god tid vet vilka som vill vara med och arbeta. Därför ber vi er fylla uppgifterna här nedanför och lämna det till någon av kyrkans personal.
Det hjälper oss att planera så gott vi kan till basardagarna.

Namn:
Adress
Postnummer
Ort:
Telefon:
E-post:
Mobil:
Jag vill helst hjälpa till:  inomhus  utomhus
Jag vill vara med hela tiden, från början till slut!
Jag vill vara med:  hela lördagen  hela söndagen!

Mina tider när jag  hjälper till
(vi önskar att du fyller i minst 3 timmar):
Lördag
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

Söndag
11-12 12-14 13-14
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Sätt en ring runt dina önskemål och tider då du vill hjälpa till.
Lämna in till kyrkans personal!
Du kan även ringa (030 8649590) eller
maila berlin@svenskakyrkan.se dina tider.
Stort tack för att Du vill vara med och hjälpa till!

Altarblommor

Skapad: 2012-12-18 11:10:00

Våra altarblommor under oktober är skänkta
till minne av Anna-Lisa Sjöberg
av hennes barn.

Till varje söndag köps det in altarblommor. 
Det är ett fint sätt att minnas eller fira någon eller en speciell dag, samtidigt som det skänker glädje till många. 
Kontakta gärna expeditionen eller kyrkoherden om du vill bidra till altarblommor.  

Med anledning av arbetsplatskonflikten på SSB, Svenska skolan i Berlin

Skapad: 2014-10-22 14:52:00

 

Sedan försommaren har det funnits en arbetsplatskonflikt på Svenska skolan i Berlin, SSB, här hos oss. Grunden till detta är skolans  dåliga ekonomi vilken ledde till att ledningen behövde fatta beslut som bland annat innebar att all personal på skolan sades upp i slutet av maj. Två av lärarna motsatte sig detta och har överklagat det till arbetsrätten. De båda lärarna kräver sina gamla tjänster tillbaka.

Den 17 oktober skedde den första domstolsförhandlingen vid Arbeitsgericht Berlin.
Domen, 6 Ca 8638/14, avslår klagan i sin helhet och ger SSB, Svenska skolan i Berlins rätt på alla punkter. Den andra klagan kommer att behandlas den 19 november av Arbeitsgericht Berlin.

De båda missnöjda lärarna är med i FAU Berlin, som är ett fackförbund inom syndikalisterna. Dessa har sedan uppsägningarna demonstrerat utanför kyrkan vid flera tillfällen vilket vållat obehag för församlingens gäster och medlemmar. Något som vi verkligen beklagar.
På skolan är höstterminen i full gång omän med färre elever än på många år. Nu ser både elever och vuxna fram mot det kommande höstlovet.

Församlingsutflykt

Skapad: 2014-10-24 10:27:00

Kom med!
Den 6 november klockan 7:00 åker vi tillsammans till Lützen i buss.
Församlingen bjuder på resan och fikat i bussen.
Vi firar gudtjänst i Meuchen och i Gustav Adolf kapellet i Lützen där Victoriaförsamlingen medverkar med en kör. Efteråt tittar vi in i det fina muséet och dricker kaffe med tårta på Roter Löwe vid rådhuset inne i Lützen.

Vi hoppas att det blir en fin höstutflykt och ser fram emot din anmälan till berlin@svenskakyrkan.se 

Kalender

Skapad: 2009-08-27 10:30:00

 

Tisdag 28 oktober
15:00 Öppen förskola
19:00 Luciakören
Onsdag 29 oktober
15:00 Syförening
18:00 Veckomässa
Torsdag 30 oktober
19:00 Ung i Berlin
Lördag 1 november
18:00 Minnesgudstjänst
Violin: Linnéa Hällqvist

Foto: Jim Elfström /IKON

Söndag 2 november
11:00 Söndagsmässa
Kyrkokören medverkar
Söndagsskola
Måndag 3 november
14.45 – 15.30 Barnkör
18:30 Kyrkokör
Tisdag 4 november
15:00 Öppen förskola
19:00 Luciakören
19:00 Kyrkoråd
Onsdag 5 november
15:00 Syförening
18:00 Veckomässa
Stammtisch med film
Torsdag 6 november
7:00 Avfärd mot Lützen
Församlingsutflykt
19:00 Ung i Berlin
Söndag 9 november
11:00 Norsk gudstjänst
19:00 Victoriaförsamlingen deltar som ballonpate i 
25 Jahre Mauerfall
BALLONAKTION


Bornholmer Straße bis Oberbaumbrückeab 19 Uhr 
Start am Brandenburger Tor
Zum Höhepunkt des Jubiläums lassen Ballonpaten am Abend des 9. November in einer spektakulären Gemeinschaftsaktion alle Ballons mit ihren Botschaften in den Berliner Nachthimmel steigen.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, gibt im Rahmen des Bürgerfest am Brandenburger Tor gegen 19 Uhr das Startsignal und die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim spielt aus Beethovens 9. Symphonie die „Ode an die Freude“.
Die Erinnerungen und Wünsche der Ballonpaten werden auf www.fallofthewall25.com gesammelt.

Öppettider

Skapad: 2013-08-26 14:40:00


GUDSTJÄNSTER
Söndagar, sv/ no 11:00
Onsdagar 18:00
  
KYRKANS EXPEDITION
måndag – torsdag 9:00 – 14:30
   
KYRKANS LOKALER
måndag – torsdag 9:00 – 19:00
fredag 9:00 – 16:00

CAFÉ
måndag – torsdag 13:00 – 18:30
fredag 13:00 – 16:00

Landhausstraße 26-28
10717 Berlin
Tel +49 (0)30 86 4959 0

Telefon i akutfall:
+49 (0)173 1923923

Kallelse till kyrkostämma

Skapad: 2013-10-24 13:17:00

Kyrkostämma med Victoriaförsamlingens röstberättigade medlemmar hålls söndagen den 23 november 2014 i kyrksalen i direkt anslutning till gudstjänsten.  
Ärenden:  
1.    Mötets öppnande
2.    Val av justeringspersoner
3.    Val av 3 ledamöter till kyrkorådet för 2015 – 2017
4.    Fyllnadsval av 1 ledamot till kyrkorådet för 2015 - 2016
5.    Val av ambassadrepresentant för 2015
6.    Val av kyrkorådets ordförande och förste och andre vice ordförande 2015
7.    Val av revisor för 2015
8.    Fastställande av årsavgiften för församlingen gällande år 2015
9.    Fastställande av församlingens budget för 2015. Budgetförslag finns tillgängligt för de röstberättigade på församlingens expedition
10. Information  

I stämman har varje medlem som fyllt 16 år och som vid kallelsen inte är i dröjsmål med medlemsavgiften, en röst. Skulle färre än 20 röstberättigade infinna sig, utlyses redan nu ny stämma med samma dagordning till den 7 december 2014, i direkt anslutning till gudstjänsten. Denna stämma är beslutsmässig oberoende av antalet närvarande röstberättigade.  

Berlin den 23 oktober 2014      
Bengt Severinson
Kyrkostämmans ordförande  

 

Svenska kyrkan i Tyskland

Skapad: 2008-01-21 15:00:00
För alla er som vistas i Tyskland, för en kort tid eller längre, finns våra församlingar.
På följande platser kan du besöka oss:
I Victoriaförsamlingen finns också den norska sjömanskyrkan:Sjømannskirken i Berlin
   

Jag ville gå just dit

Skapad: 2013-11-29 10:17:00

 

//