Svar på biskop Sani Ibrahim Azars (ELCJHL) uttalande

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av Israels nya nationalstatslag har ett brev sänts från Svenska kyrkan till biskopen i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet (ELCJHL).

Brevet är ett svar på biskop Sani Ibrahim Azars uttalandeom den nya lagen, och är undertecknat av ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med biskoparna Eva Brunne och Johan Dalman.

– Vår systerkyrka i det heliga landet har bett oss om vår solidaritet i fråga om den nya nationalstatslagen. Tillsammans med den världsvida kyrkan vill jag uttrycka mitt stöd för våra kristna trossyskon och alla andra grupper i Israel som nu upplever sin rättmätiga plats i Israel vara hotad. Vi ber för ett Israel där alla grupper får leva i fred och säkerhet, säger ärkebiskop Antje Jackelén, i anslutning till att det israeliska parlamentet Knesset den 19 juli antog den lag som på engelska betecknas ”Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People”.

Den nya lagen, som antogs efter en lång tid av intensiva debatter och till slut med knapp majoritet i omröstningen, innehåller flera punkter som väckt starka reaktioner såväl i Israel som i omvärlden. Bland annat ändras arabiskans status från officiellt språk jämte hebreiskan till ett språk med en särskild status. Lagen uttrycker även att rätten att utöva nationellt självbestämmande är unik för det judiska folket, och bortser därmed från landets många icke-judiska medborgares grundläggande rätt till sådant självbestämmande. En annan formulering som kritiserats är att utvecklingen av judisk bosättning är en nationell angelägenhet, vilket kan tolkas som att även israeliska bosättningar på ockuperad mark ska främjas – i strid med internationell humanitär rätt.

Lagen har tagits emot med bestörtning av många grupper, däribland de kristna i det Heliga landet, som anser att lagen är diskriminerande och degraderar dem till en andra klassens medborgare. Den lutherska kyrkans biskop Sani Ibrahim Azar skriver i sitt brev bland annat att lagen ”uttryckligen exkluderar de 1,5 miljoner medborgare som identifierar sig som arabiska israeler”.

Även många judiska israeler har uttryckt sitt motstånd mot lagen som utelämnar grundläggande begrepp som demokrati och jämlikhet. I Tel Aviv och på andra platser i Israel har tiotusentals människor demonstrerat mot lagen. I ett upprop från en lång rad israeliska akademiker och kulturpersonligheter däribland författarna Amos Oz och David Grossman, skriver man att den nya lagen strider mot Israels självständighetsförklaring och måste återkallas. En rad judar i Sverige har också anslutit sig till uppropet.

Även om den nya lagen i sina formuleringar inte innebär stora förändringar i relation till nuvarande lagstiftning, ger den utrymme för tolkningar som riskerar att äventyra grundläggande rättigheter för Israels icke-judiska befolkning. Den symboliska effekten är påtaglig – i en region där många kämpar för jämlika och inkluderande medborgarskap för alla etniska och religiösa grupper, sår den nya lagen istället splittring och ojämlikhet.

Läs brevet till ELCHLJ här (pdf)

Uttalanden från den ekumeniska rörelsen:

Kyrkornas Världsråd

Lutherska världsförbundet

Latinska patriarkatet i Jerusalem

Evangelical Lutheran Church America (ELCA)(pdf)