Rätt stöd får människor att resa sig starkare ur katastrofen

Söndagen 11 februari drar Fastekampanjen igång. I år lyfts det psykosociala arbete och hur stöd på rätt sätt gör att människor kan resa sig starkare ur en katastrof.

65 miljoner människor befinner sig på flykt. Stödet till flyktingar i olika delar av världen utgör en växande del av Svenska kyrkans internationella arbete.

En viktig komponent för att människor ska känna sig trygga, må bra och återfå kontroll bygger på att göra människor delaktiga. Det sammanfattas i termen psykosocialt arbete, ett område som Svenska kyrkans internationella arbete har specialkompetens inom.

Från att överleva till att leva

- I årets fastekampanj vill vi visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraften att komma tillbaka till ett normalt liv, säger Claes Anckarman, projektledare för fastekampanjen.

Det är något av en folkfest i Svenska kyrkans församlingar som nu inleds, och som engagerar tusentals frivilliga och anställda i hela Sverige. Under kampanjveckorna fram till palmsöndagen kommer det ordnas basarer, loppisar, våffelservering och mycket annat som genererar pengar till det internationella arbete. Det kommer ge avtryck i gudstjänster, i gatulivet och i sociala medier.

Renässans för fastan

Fastekampanjen inleds på fastlagssöndagen, traditionellt den första dagen av tre festdagar inför, fastetiden som börjar på den så kallade askonsdagen, i år onsdag den 14 februari.

- Fastans kristna innebörd, att avstå något och fokusera på det som är viktigt i livet, tror jag kan bli en renässans i vår tid. Med våra handlingar får vi vara med och lappa och laga en trasig värld, säger Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

Fastekampanjen är en av Svenska kyrkans största insamlingskampanjer till det internationella arbetet. Den pågår varje år från fastlagssöndagen till palmsöndagen. Svenska kyrkan, som en av Sveriges största biståndsorganisationer, har ett brett och omfattande arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Följ Fastekampanjen på Facebook, Twitter och via taggen #fastekampanjen på Instagram.