Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ohälsa men också stöd och gemenskap i semesterparadisen i Spanien

Spanien är ett land som det är relativt billigt att resa till. Eventuella beroenden, fysisk och psykisk ohälsa följer med på resan. Människor som lever i stor utsatthet kontaktar Svenska kyrkan i utlandets församlingar i Spanien.

Det är inte lätt att vara människa. Sorg och svårigheter drabbar oss alla. Särskilt utsatta och sårbara känner vi oss när dödsfall eller olyckor inträffar när vi är utomlands. Och psykisk ohälsa försvinner inte för att solen skiner.

De flesta mår bra, men vissa faller igenom helt. Eva-Stina Sjöberg som är diakon i Svenska kyrkan i Torrevieja i Spanien berättar: 

– Man vet aldrig vad som väntar under dagen. Man kan möta en person som förlorat allt och mår fruktansvärt, för att på kvällen leda en trivsam kväll för samvaro på kyrkan. 

 Att möta alla kärleksfullt är kyrkans uppdrag

– Ett uppdrag som vi har i kyrkan att utföra tillsammans är att bemöta alla människor på ett värdigt och kärleksfullt sätt. Det gör vi i Torrevieja genom att vi har öppna mötesplatser. Det finns en kopp kaffe, det finns någon att samtala med. Volontärerna som är värdar står för det goda bemötandet. Gudstjänsten är också en mötesplats.

Anhöriga hör av sig om stor utsatthet

Eva-Stina Sjöberg, diakon i Torrevieja i Spanien.
Eva-Stina Sjöberg, diakon i Torrevieja i Spanien. Bild: Magnus Aronson/Ikon

Spanien är ett land som det är relativt enkelt och billigt att resa till. Men problemen som vi människor bär med oss, som beroenden av olika slag eller fysisk eller psykisk ohälsa, dem kan vi inte fly ifrån.

Det finns ett arbete som församlingen i Torrevieja gör som inte syns så mycket utåt:

– Människor som lever i stor utsatthet kontaktar oss. Ibland hör deras anhöriga hemma i Sverige av sig via konsulat eller ambassad. Vi i diakonigruppen i församlingen hjälps åt att se vad vi kan göra. Detta är skyddat av tystnadsplikt.

OM BARN ÄR INBLANDADE HANDLAR VI SNABBT

– Om barn är inblandade då handlar vi snabbt, eller om någon har blivit utsatt för brott.

– Mycket av våra diakonala utmaningar här är att se och lyssna på människor och försöka se behoven innan de behövs och informera människor innan det blir problem. Vad gör man när hälsan sviker, när ekonomin inte räcker eller när försäkring saknas? Det svåraste är att möta människor som inte vill leva. När de inte ser en utväg.

Kyrkan skapar trygghet i många människors liv

 – Det jag ofta får höra av dem som söker oss i uppenbar nöd är att ”Det är så tryggt att ni finns där.” Vi inte en myndighet, vi är ett sammanhang, vi är en kyrka utomlands. Det skapar trygghet i väldigt många människors liv. Så berättar Eva-Stina Sjöberg. 

Maria Sandell

Svenska kyrkan finns på fem platser i Spanien: 

ge till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.