Studiedokument om kyrkan i det offentliga rummet

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu finns ett studiedokument från Lutherska världsförbundet om hur och varför kyrkan agerar i det offentliga rummet och vill vara med och påverka samhällsbygget. Det gäller både i Sverige och i övriga världen, diakonalt och strukturellt.

Så här skriver ärkebiskop Antje Jackelén i förordet:

"Sverige har sedan snart två decennier inte längre någon statskyrka. Men att kyrka och stat är skilda betyder inte att religion och politik inte har med varandra att göra. Diskussionen hur de förhåller sig till varandra är angelägen, inte minst i en luthersk tradition där den så kallade tvåregementsläran ibland används som förevändning för att tysta kyrkan."

Dokumentet tar bland annat upp följande frågeställningar:

·         Hur kan vi på ett meningsfullt sätt delta i den gemensamma offentliga debatten om till exempel mänskliga rättigheter och mål för hållbar utveckling?

·         Vad hjälper eller hindrar kyrkan från att engagera sig i samhället med mod och skärpa?

·         Vad hjälper kyrkan att fortsätta ett tålmodigt och profetiskt vittnesbörd i samhället?

Dokumentet har tagits fram i ett globalt sammanhang inom ramen för reformationsåret 2017. 

Ladda ned studiedokumentet