Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Kommentar till valresultatet

Kommentar från Erik Lysén om vad valresultatet kan få för konsekvenser för biståndspolitiken och den globala utvecklingen.

Valresultatet speglar en alltmer polariserad opinion men behöver inte leda till dramatiska förändringar i biståndets inriktning. Det finns ett brett stöd för prioriteringarna på bland annat klimat och jämställdhet, och enighet om de grundläggande principerna för biståndet. Förhandlingarna i Bryssel om EU:s nya biståndspolitik blir en indikation på hur starkt en ny regering står fast vid principerna för utvecklingseffektivitet. Förslaget från EU-kommissionen innebär bland annat att biståndet underordnas EU:s övergripande säkerhetsintressen.

 

Om en ny regering får indirekt stöd från Sverigedemokraterna kommer det humanitära biståndet troligen prioriteras framför långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete. Mer bistånd kan också komma att användas till migrationsrelaterade kostnader i länder från vilka det kommer många migranter och flyktingar. Det blir då en viktig uppgift för civilsamhället att fortsätta bevaka att Sverige följer biståndets principer och inte använder biståndet för egna nationella intressen.

 

Internationellt bistånd grundas i solidaritet, men också i ett upplyst egenintresse: insikten om att vår egen välfärd och trygghet är beroende av vår omvärld. Utifrån övertygelsen om att alla människor är skapade till Guds avbild, med lika värde och samma rätt till ett värdigt liv, har kyrkans kvinnor och män spelat en avgörande roll i Sveriges bistånd. Den kyrkliga missionsverksamheten lade grunden för det statliga biståndet, och de berättelser och det engagemang som missionärer förde med sig hem har bidragit till vårt lands unikt starka biståndsvilja.

Svenska kyrkan fortsätter försvara och mobilisera för ett generöst internationellt bistånd som håller fast vid internationella principer, ett bistånd som bygger på solidaritet och medkänsla med människor som lever i fattigdom och utsatthet, och som bygger på en realistisk och modern bild av biståndets och Sveriges roll i dag.

Läs en kortare version av kommentaren i tidningen Omvärlden

Erik Lysén
Internationell chef för Svenska kyrkan