Klassisk stadsbild Jerusalem
Foto: Magnus Aronson/IKON

Kommentar med anledning av USA:s flytt av ambassaden till Jerusalem

Nyhet Publicerad

Idag öppnar USA sin Israel-ambassad i Jerusalem. Genom att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem erkänner USA som ett av mycket få länder i världen, förutom Israel självt, Jerusalem som Israels huvudstad. Det är ett agerande som bryter mot internationell konsensus att Jerusalems status ska bestämmas i en kommande fredsförhandling mellan parterna. Ambassadflytten legitimerar också Israels olagliga annektering av östra Jerusalem, vilken fördömdes och förklarades ogiltig av FN:s säkerhetsråd genom b.la resolution 478 (1980).

Dessutom utgör ambassadflytten ett bränsle i konflikten och ett allvarligt bakslag för det redan tynande hoppet om en tvåstatslösning. Först den dag en tvåstatslösning blir verklighet bör världens länder flytta sina Israel-ambassader till Jerusalem. Och samtidigt öppna ambassader till Palestina i en huvudstad som är delad mellan två folk och tre religioner.

Samtidigt som ambassaden invigs rapporteras det om stora dödstal i Gaza i samband med demonstrationer mot flytten. För att inte situationen ska eskalera ytterligare är det av största vikt att Israel, som den starkare parten, avstår från att använda övervåld mot demonstranter.  

Erik Lysén
Internationell chef för Svenska kyrkan

Beskedet att USA erkänner Jerusalem som Israels odelade huvudstad meddelades av president Trump i december förra året. Stora delar av det internationella samfundet, inklusive EU och FN, tog avstånd från agerandet. Ärkebiskop Antje Jackelén och Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, uttryckte sin djupa oro över Trumps planer på att förändra Jerusalems status genom att flytta sin ambassad dit.

Fler röster
Jerusalem idag är, än mer än vanligt, en stad fylld av blandade känslor och delade meningar. Många israeler firar och är glada över flytten av USA:s ambassad. Bland palestinierna är frustrationen stor. Svenska kyrkans partner och systerkyrka, den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, är i ett uttalande starkt kritisk till öppnandet av USA:s ambassad i Jerusalem.

Lutherska världsförbundet uttrycker i ett uttalande förfäran över det eskalerande våldet och oproportionerlig användning av våld mot demonstranter vid gränsen till Gaza.

Palestinska civilsamhällesorganisationer uppmanar i ett gemensamt uttalande världssamfundet att förhindra att ytterligare länder flyttar sina ambassader till Jerusalem.