Freden i Colombia i farozonen när jämställdheten hotas

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredsavtalet som skrevs under i Colombia i oktober förra året är ett av de mest jämställda i världen. Ett år senare har kvinnors kroppar åter hamnat i fokus när konservativa krafter tar över den offentliga debatten för att ”försvara familjen”.

En stark allians på nationell och internationell nivå låg bakom att kvinnorörelsen lyckades få förhandlarna att ta hänsyn till genusperspektivet i fredsavtalet. Det säger Claudia Mejia från organisationen Sisma mujer och Viviana Machuca som representerar fredsnätverket DiPaz, på Sverigebesök för att delta i årets Mänskliga rättighetsdagar.
 
Men det krävdes två omröstningar för att få igenom avtalet. Vid folkomröstningen 2 oktober 2016 röstade colombianerna oväntat nej.

- Ingen förstod att det höll på att hända, säger Viviana Machuca. Inte vi feminister, inte FARC och inte ens oppositionen.

konservativa uppfattar jämställdhet som hot

Regeringen hade avkriminaliserat abort, legaliserat samkönade äktenskap och utbildningsdepartementet arbetade på ett förslag att erkänna sexuell mångfald.

Detta rörde upp känslorna hos konservativa delar av oppositionen, och bland de karismatiska väckelsekyrkor som har stort inflytande över sina medlemmar. Genus och jämställdhetsperspektivet i fredsavtalet uppfattade de som ett hot.

- Det har visat sig att de bedrev kampanjer där lögnen var en strategi. De lyckades övertyga befolkningen om att det var ett “omoraliskt avtal” och inledde en kamp mot det som de kallar “genusideologin”, säger Claudia Meija.

vi blev smartare 

Kvinnorörelsens motdrag blev att sammankalla HBQTI-rörelsen, människorättsförsvarare och offer från kriget, varav så många utsatts för sexuellt våld.

På så vis skapade man en bredare allians och kunde visa för de förhandlande parterna; regeringen och FARC, att genusfokuset i avtalet var ett sätt att säkerställa icke-diskriminering.
- Vi var tvungna att bli smartare för att inte genusfokuset i fredsavtalet skulle gå förlorat, säger Viviana Machuca.  

kvinnokroppen åter i fokus

I mars väntar parlamentsval i Colombia. Starka konservativa religiösa krafter vill nu ta makten inte bara över debatten utan är också beredda att göra det politiskt. De mobiliserar sig för att presentera en kandidat som kan samla de många evangeliska, karismatiska väckelsekyrkor, som har mycket konservativa åsikter. Deras huvudfråga inför valet är att ”försvara familjen”.  
 
Polariseringen gör att freden hamnar i farozonen. Under året som gått har situationen för mr-försvare, hbtqi-personer och lokala ledare kristna har förvärrats. Det pågår en mordvåg i landet och var tredje dag mördas en människorättsförsvarare.

samlar kvinnor från olika läger

Svenska kyrkans samarbetspartner, som arbetar för fred och för kvinnors rättigheter, väljer nu att mötas för att diskutera hur de kan öppna samtalet och säkerställa att det genusintegrerade fredsavtalet garanteras.

- Vi  söker dialog med kvinnor från många olika håll i samhället;  konservativa religiösa sektorer, icke-troende sekulära och interreligiösa sammanhang. Det är ett kraftfullt verktyg, säger Viviana och fortsätter:

- Kvinnors självbestämmande behöver öka, det gäller alla kvinnor. Vårt krav på jämställdhet blir starkare om det kommer från olika grupper. Utan jämställdhet blir det ingen fred.