Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Erik Lysén – En av Sveriges 10 mäktigaste i biståndsdebatten

Nu är det avgjort! Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, kommer på 7:e plats i OmVärldens omröstning om vem som gjorde största avtryck i biståndsdebatten 2017.

Bild: Magnus Aronson/foto bearbetat av OmVärlden

På delad första plats kommer Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt Ulrika Modéer, Isabellas statssekreterare.

Bubblare på listan 

Erik Lysén var inte med på listan 2016 men seglar in som bubblare och kniper en sjunde plats.

Du kom på 7:e plats, hur känns det? 

- Det känns roligt förstås och utgör ett kvitto på att Svenska kyrkans internationella arbete syns mer i debatten om bistånds- och utvecklingsfrågor. Kyrkor och trosbaserade aktörer är delar av civilsamhället och erkända utvecklingsaktörer runt om i världen. De har en unik roll. 

Hur kommer du att förvalta detta förtroende? 

- Genom att fortsätta synliggöra Svenska kyrkans och våra partners kompetens och perspektiv i viktiga utvecklings- och biståndsfrågor. 

 Vilka blir de största utmaningarna, som du ser det, 2018?

- Att värna det demokratiska utrymmet för kyrkor och andra civilsamhällesorganisationer i en tid då auktoritära och populistiska ledare växer sig starkare. Det innebär också att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter, inklusive religionsfriheten. Slutligen måste vi agera kraftfullt i klimatarbetet och i omställningen mot genuint hållbara samhällen.

OmVärldens motivering lyder:

”Erik Lysén är chef för Svenska kyrkans internationella arbete sedan 2011 och bidrar med dess syn på biståndspolitik. Erik har både själv och tillsammans med andra varit aktiv i biståndsdebatten 2017 i bland annat frågor om avräkningar och civilsamhället”.

2000 personer röstade

Vem som helst har kunnat rösta på de totalt 20 nominerade personerna som varit aktiva i biståndsdebatten under det gångna året. Över 2000 personer var med och röstade. OmVärlden skriver att de tagit stor hänsyn till antalet röster, men att rösterna viktats mot debattartiklar i de största svenska medierna, närvaro i sociala medier, interpellationsdebatter och andra utspel.

För att se hela listan och motiveringarna, gå in på OmVärldens hemsida.