Foto: Leif Gustavsson

Brev till utrikesministern angående Augusta Victoria-sjukhuset

Nyhet Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop emeritus Anders Wejryd har idag skickat ett brev till utrikesminister Margot Wallström med anledning av nedskärningar från USA till sex palestinska sjukhus i östra Jerusalem. De vädjar till utrikesministern att försöka förmå USA att ompröva sitt beslut och att påverka EU-länderna att ta ett större ansvar.

Bästa Margot!

Som Du är väl medveten om planeras drastiska nedskärningar från amerikanskt håll av biståndet till UNWRA och de sex palestinska sjukhusen i östra Jerusalem. Detta får naturligtvis svåra konsekvenser.

Lutherska Världsförbundet driver sedan 1950 Augusta Victoria-sjukhuset, ett sjukhus som bedriver kvalificerad vård för palestinier, inklusive invånare i Gaza. Svenska kyrkan har ända sedan dess gett stöd till verksamheten vid Augusta Victoria-sjukhuset. Liksom vid de andra sjukhusen hotas nu verksamheten av de amerikanska nedskärningarna, se länkad text från Lutherska Världsförbundet: https://www.lutheranworld.org/news/us-cuts-funding-east-jerusalem-hospital-network  Därför vädjar vi till Dig att försöka förmå USA att ompröva sitt beslut, likaså att påverka EU-länderna till att ta ett större ansvar. Är inte detta möjligt är vår förhoppning att Sverige går in med extra medel till de sjukhus som ger palestinier vård. Detta för att undvika ett ännu större mänskligt lidande i ett redan mycket utsatt läge.

Med vänlig hälsning,

Antje Jackelén 
Ärkebiskop, Svenska kyrkan

Anders Wejryd
Ordförande Augusta Victoria-sjukhuset
Ärkebiskop em. Svenska kyrkan