Biskopar i DN: Samhället måste sluta att skydda nazister

Nyhet Publicerad Ändrad

Svensk lagstiftning och rättstolkning måste ses över för att kunna begränsa nazistiska och rasistiska organisationers möjlighet att kränka och hota i det offentliga rummet, det skriver ärkebiskop Antje Jackelén och biskopen i Göteborgs stift Per Eckerdal i DN Kultur.

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att demonstrera i centrala Göteborg lördagen 30 september samtidigt som Bokmässan pågår, där Svenska kyrkan medverkar. Enligt polisen i Göteborg framgår det av Nordiska motståndsrörelsens tillståndsansökan att de varit måna om att vara nära just Svenska mässan, där företrädare för kulturlivet och det fria ordet just då samlas. På rörelsens hemsida Nordfront beskriver man i svepande formuleringar media som ”förbrytare”. Det är svårt att inte se deras önskan att få demonstrera i direkt anslutning till mässan som en maktdemonstration och ett hot mot de författare och de journalister som medverkar på Bokmässan.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration kommer också att passera bara några hundratal meter från Göteborgs stora synagoga på en av årets viktigaste judiska helgdagar, Jom Kippur, då väldigt många människor besöker synagogan. I judiska församlingen i Göteborg finns många medlemmar som själva upplevt Förintelsen eller har anhöriga som drabbats av nazisternas förföljelser och folkmord vars syfte, låt oss aldrig glömma det, var att utplåna alla människor av judisk börd.

Varje jude eller judinna, även den vars familj inte direkt drabbats av Förintelsen, vet att den nazistiska ideologin förnekar dem deras människovärde och strävar efter deras utplåning. Så är det också för den som är rom, afrosvensk eller homosexuell. Självklart borde det anses vara hets mot folkgrupp när företrädare för en sådan ideologi uttrycker den genom att marschera på våra gator och torg. Även om inga hot uttryckligen skulle framkomma i en enskild situation, så innebär den nazistiska ideologin i sig ett mycket konkret hot mot utsatta grupper. Att inte erkänna det är naivt och grymt mot den som blir hotad.

Som det är nu skyddas rasistiska och nazistiska organisationer av de lagar som är tänkta att skydda varje svensks rätt att organisera sig och att uttrycka sin åsikt utan att bli utsatt för repressalier. Men att förneka en annan människas existensberättigande och hennes rätt att vara jämlik medborgare i vårt land är långt ifrån bara ett yttrande eller en åsikt. Det är ett hot och, kan man argumentera, en form av våldsutövning.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering som ålägger oss att förbjuda rasistiska organisationer. Ändå tillåts öppet rasistiska organisationer att organisera sig och att uttrycka åsikter som är oförenliga med det öppna och demokratiska samhället och som förnekar alla människors lika värde. Vi vill se att FN:s konvention efterlevs i Sverige så att rasistiska och nazistiska organisationers manifestationer i det offentliga rummet inte längre är möjliga.

Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar att reagera när människor hotas och deras människovärde ifrågasätts. I kyrkans moderna historia finns många exempel på människor som modigt motsatt sig trettio- och fyrtiotalens nazism och andra totalitära krafter, men också på medlöperi och på företrädare för kyrkan som aktivt understött krafter med en nazistisk agenda. Detta är en historia och ett arv som förpliktar oss att inte vända bort blicken när människor hotas och när de krafter som hotar dem vinner terräng i vårt samhälle.

På årets Bokmässa bidrar Svenska kyrkan med ett särskilt program som fokuserar på begreppet bildning. Väl medvetna om att bildning inte självklart vaccinerar mot längtan efter totalitära regimer, hat eller fördomsfullhet tror vi ändå på bildningens betydelse i samhället. Tillsammans med andra aktörer vill vi samtala om kunskapens och lärandets betydelse för att dra lärdom av det förflutna och tillsammans skapa en framtid där det inte längre är möjligt att vinna anhängare och makt genom att sprida rädsla, förneka ett historiskt faktum som Förintelsen och ta ifrån andra människor deras människovärde.

Våra folkvalda lagstiftare har möjligheten att se över lagstiftningen. Om det innefattar en skärpning av brottet hets mot folkgrupp eller en diskussion om begränsad yttrandefrihet kan vara osagt, men det behövs åtgärder för att begränsa rasistiska organisationers möjlighet att kränka och hota genom manifestationer i det offentliga, gemensamma rummet. Bara i år har nazister marscherat på flera viktiga märkesdagar för det fria ordet och det öppna, demokratiska samhället: på första maj i Falun, under Almedalsveckan och nu under Bokmässan i Göteborg. Det är dags för samhället att säga nej till att skydda nazistiska organisationers rätt att förneka andra människor deras rätt att finnas till.

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift

Läs artikeln i DN