Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete sträcker sig över hela världen!

Som lokal församling i Nacka är vi en del i detta viktiga arbeta för att främja människors livsvillkor på andra platser i vår värld.

Nacka församling avser att varje år stödja det internationella arbetet med motsvarande ungefär 1 procent av församlingsverksamhetens budget/kostnader. 2017 uppgick denna summa till cirka 200 000 kronor, ekonomiska medel som församlingen valt att använda för att stötta fyra olika internationella projekt.

Hälsa Kampen mot kvinnligkönsstympning i Tanzania
Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Stöd arbetet som gör att flickor och föräldrar säger nej till övergreppen!

Katastrof Flyktingkrisen på Afrikas horn
Miljontals människor är på flykt i östra Afrika. Svenska kyrkan finns på plats och bidrar med akut stöd till nyanlända flyktingar. Vi jobbar även med utbildning, skydd för utsatta barn och psykosocialt välbefinnande.

Utbildning Den gode herdens skola i Betlehem
Den Gode Herdens svenska skola är en privatskola utan statligt stöd. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet fram till studentexamen på humanistisk och naturvetenskaplig linje. En lokal skolkommité sköter det löpande arbetet. Svenska Jerusalemsföreningen står i regelbunden kontakt med skolledningen.

Diakoni Svenska kyrkan i utlandet
Var med och bidra till gemenskap för och omsorg om svenskar utomlands. 

Dopkollekt Gatubarn i Manilla 
Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning. 

Vid varje dopgudstjänst i Nacka församling uppmanar man till en kollekt till förmån för ett projekt inom ramen för Svenska kyrkans internationella arbete. För tillfälle går samtlig upptagen kollekt vid dopgudstjänster inom församlingen till att stödja Gatubarn i Filippinernas huvudstad Manilla. 

Om du vill stödja detta projekt, ge en gåva via Swish, 123 363 58 51

Vill du veta mer om Svenska kyrkans internationella arbete och de olika projekten som bedrivs runt om i världen, läs mer här!

 

Internationellt café

Nacka församling är engagerad på internationell nivå för att öka medvetenheten och intresset för ämnen som rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter. Kom och delta i våra internationella caféer!

Om ACT svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet.