Gravsten med ängel
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Kyrkogård - begravningsverksamheten

Markaryds kyrkogård ligger längs väg 15 strax väster om Markaryd. Begravningsverksamheten har Markaryds församling som begravningshuvudman.

Markaryds kyrkogård

Gravplatser - gravskötsel

På Markaryds kyrkogård finns kistgravar, urngravar, en minneslund samt en askgravlund. För den som önskar hjälp med gravskötsel finns olika alternativ på gravskötselavtal. LÄS MER HÄR om gravplatser/gravskötsel och se karta över kyrkogårdens kvarter.

Gåvor

Ett alternativ till att sända blommor är att skicka en kondoleans, eller en uppvaktning vid högtid, genom att betala in ett belopp som minnesgåva LÄS MER HÄR

Begravningsombud är Lennart Nyström, e-postadress; mole.nystrom@gmail.com LÄS MER HÄR om vad som ingår i begravningsavgiften mm.

Vid dödsfall

Anmälan om dödsfall och önskan om begravning kan lämnas via begravningsbyrå eller direkt till församlingen.

Begravningsgudstjänster kan hållas i Markaryds kyrka, Germunds kapell samt i Timsfors kapell.

För begravningsceremonier utan religiösa symboler finns lokaler i gravkapellet på kyrkogården samt i Germundsgården.

Utöver vad som ingår kostnadsfritt om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan, lånar Markaryds församling ut lokaler kostnadsfritt till minnesstund efter begravningsgudstjänst efter församlingsmedlemmar.

QR-koder finns uppsatta upp på kyrkogården vid parkeringarna och vid vissa gravplatser. Genom att scanna QR-koderna med en smartphone kan du lyssna på berättelser eller gå en gudiad vandring. Informationen finns också på kulturgravar.se .