Blommande vita syrener på en kyrkogård.
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Om Ljusnans pastorat

Ljusnans pastorat ligger i Gävleborgs län och är till ytan det största pastoratet i Uppsala stift. Ljusnans pastorat består av fyra församlingar: Färila-Kårböle församling, Järvsö församling, Ljusdal-Ramsjö församling och Los-Hamra församling. Ljusnans pastorats grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Se människan - Visa framtidstro - Erbjuda gemenskap

Tre ledord i Ljusnans pastorats Vision 2027

Pressbilder och kontaktuppgifter

Kontakt Jan Bonander

Telefon: 070-362 20 46.

E-post: jan.bonander@svenskakyrkan.se