Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda

Ljusnans pastorat styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Varje församling i pastoratet har också ett församlingsråd. Nedan följer en förteckning över förtroendevalda i Ljusnans pastorat.

Förtroendevalda åren 2022-2025

Ordförande

Olle Larsson, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat

Förste vice ordförande

Inger Granqvist, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Andre vice ordförande

Maj-Britt Tönners, Centerpartiet

Ledamöter

Birgitta Backman, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Rolf Berg, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Helena Emanuelsson Brink, Centerpartiet
Anneli Engström, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Per Ferm, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Maria Eng Hillbom, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Rolf Hjelm, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat
Marit Holmstrand, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Vanja Isaksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Per-Gunnar Larsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Stina Larsson, Centerpartiet
Kjell Nilsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Jan Nordlinder, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
John Nyman, Centerpartiet
Ove Schönning, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Bertil Skoog, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Daniel Sunesson, Centerpartiet
Anne Tessmann, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Johan Thonfors, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Annika Träffe, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Annelie Wallberg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Anna-Karin Zachrisson, Centerpartiet

Ersättare

Barbro Andin Mattsson
Tommy Borg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Jenny Breslin, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Maria Fernmalm, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Jimmy Håkansson, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat
Monika Ingerhed
Mattias Olofsson, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Mia Rosell, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Laila Anna-Märta Toresson, Centerpartiet
Ann-Cathrine von Wachenfeldt, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Johanna Öhman, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Eva-Maria Öhrn, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat

Ordförande

Marit Holmstrand, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Vice ordförande

Olle Larsson, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat

Andre vice ordförande

Helena Emanuelsson - Brink , Centerpartiet

Ledamöter

Jan Bonander, kyrkoherde i Ljusnans pastorat
Inger Granqvist, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Kjell Nilsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Bertil Skoog, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Anne Tessmann, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Maj-Britt Tönners, Centerpartiet

Ersättare

Anneli Engström, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Maria Eng Hillbom, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Rolf Hjelm, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat
Vanja Isaksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Per-Gunnar Larsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
John Nyman, Centerpartiet
Annika Träffe, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Anna-Karin Zachrisson, Centerpartiet

Ordförande

Helena Emanuelsson Brink, Centerpartiet

Ledamöter

Carl-Johan Amilon, biträdande kyrkoherde i Ljusnans pastorat
Marianne Almeflo
Jan Fagerström
Anita Haglund
Ulla Hofverberg
Maria Jönsson

Ersättare

Maria Cederbom Haglund
Sten Johansson
Maude Magnor

Ordförande

Inger Granqvist, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter

Carl-Johan Amilon, biträdande kyrkoherde i Ljusnans pastorat
Christina Maria Fors
Kerstin Grejs
Vanja Isaksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Sigurd Mattsson
Zinita Ritzén

Ersättare

Kerstin Andersson 
Ingrid Fredlund
Birgitta Strid

Ordförande

Gert Bagge

Ledamot

Carl-Johan Amilon, biträdande kyrkoherde i Ljusnans pastorat
Kjell Nilsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Lillemor Sandberg
Annika Träffe, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Maj-Britt Tönners, Centerpartiet
Laila Thoresson, Centerpartiet

Ersättare

Stina Larsson, Centerpartiet
Anna-Karin Zachrisson, Centerpartiet

Ordförande

Sten Ohlzon

Ledamöter

Carl-Johan Amilon, biträdande kyrkoherde i Ljusnans pastorat
Alice Ericsson
Roland Hamlin
Anne-Charlotte Haverskog
Rolf Hjelm, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat
Ulrike Schedl Persson

Ersättare

Christina Collin
Britt Inger Olsson

Auktoriserad revisor

Kristoffer Bodin (från tjänsteföretaget KPMG)

Revisor

Per Olov Persson
Kent Simsson

Ersättare

Sune Frost
Sören Görgård

Ordförande

Jan Nordlinder, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Vice ordförande

Bertil Skoog, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat

Ledamot

Rolf Hjelm, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat
Daniel Sunesson, Centerpartiet

Ersättare

Rolf Berg, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Anne-Charlotte Haverskog
Solange Nordh
Ove Schönning, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ordförande

Bertil Skoog, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat

Vice ordförande

Ove Schönning, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter

Rolf Hjelm, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat
John Nyman, Centerpartiet

Ersättare

Rolf Berg, Framtidens Kyrka i Ljusnans pastorat
Jan Nordlinder, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Daniel Sunesson, Centerpartiet
Eva-Maria Öhrn, Socialradikala Demokraterna i Ljusnans Pastorat