Viktiga datum för biskopsvalet

Den 14 juni 2022 beslutade Linköping stifts stiftsstyrelse om en tidplan för det kommande biskopsvalet.

19 augusti: röstlängd fastställs, d v s då finns alla namn på röstberättigade. Överklagningstid är 1 vecka fram till och med fredag den 26 augusti och har nu gått ut.

Se slutgiltig röstlängd

23 augusti: Information publiceras på hemsidan hur nomineringen går till.

Läs mer om hur biskop nomineras

1 september: Vi börjar publicera nomineringarna med eventuella pläderingar fortlöpande här på hemsidan fram till 16 september. Möjligheten att skicka in skriftlig nominering och plädering via hemsidan stängs kl 17 den 16 september.

Se publicerade nomineringar

19 september: Plädering samt nomineringsval, tid: eftermiddag, registrering 12.30-13.30, plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping. Överklagningstid är en vecka och därefter lämnas valreslutatet till ansvarsnämnden för behörighetsprövning.

Se resultat från nomineringsvalet

15 oktober: Offentlig hearing, tid: 9.30 till 16.10, plats: S:t Lars kyrka, Linköping. Ingen föranmälan krävs. Hearing kommer att spelas in och finnas tillgänglig söndag den 16 oktober på Linköpings stifts hemsida.

Läs mer om hearingen

Se inspelningar från hearingen

24 oktober: Valomgång 1, tid: kl 10, plats: Röstningen sker i de sex valområdena Domkyrkokontraktets valområde, Kustbygdens kontrakts valområde, Norrköpings kontrakts valområde, Smålandsbygdens kontrakts valområde, Vätterbygdens kontrakts valområde och Östgötabygdens kontrakts valområde. Stiftsstyrelsen och domkapitlet röstar på stiftskansliet i Linköping.

Se resultat från första valomgången

7 nov: Valomgång 2, tid: kl 10, plats: Röstningen sker i de sex valområdena Domkyrkokontraktets valområde, Kustbygdens kontrakts valområde, Norrköpings kontrakts valområde, Smålandsbygdens kontrakts valområde, Vätterbygdens kontrakts valområde och Östgötabygdens kontrakts valområde. Stiftsstyrelsen och domkapitlet röstar på stiftskansliet i Linköping.

Se avgörande resultat från andra valomgången

26 nov: Biskop Martin Modéus lägger ned staven, tid: kl 11, plats: Linköpings domkyrka

Se bildspel och läs om stavnedläggningen

15 januari 2023: Biskopsvigning av Marika Markovits för Linköpings stift och Erik Eckerdal för Visby stift. Vigningen förrättas av ärkebiskop Martin Modéus, tid: kl 11, senast 10.45 behöver du sitta ner i kyrkan, plats: Uppsala domkyrka.

Läs pressrelease inför biskopsvigningen

21 januari 2023: Mottagande av biskop Marika Markovits, tid: kl 11, senast 10.45 behöver du sitta ner i kyrkan, plats: Linköpings domkyrka.

Frågor om valet? Kontakta oss på linkoping.biskopsval@svenskakyrkan.se

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.