Foto: Steve Nyström

Marika Markovits och Jan Eckerdal vidare i biskopsvalet

Måndag den 24 oktober hölls en första omgång i valet till biskop i Linköpings stift. Eftersom ingen av de sex kandidaterna fick 50 procent eller mer av rösterna går valet vidare med de två kandidater som fick flest röster: Marika Markovits och Jan Eckerdal.

506 röstberättigade deltog i valet där Marika Markovits och Jan Eckerdal fick 32 procent respektive 19,4 procent. Marika Markovits är domprost i Stockholm och Jan Eckerdal är teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd.

Vem av dessa som blir biskop Martin Modéus efterträdare avgörs i en andra valomgång måndag den 7 november.

Rösterna på övriga kandidater fördelade sig enligt följande:
Johannes Zeiler, domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat, 16,6 
Jonas Eek, opinionschef på Kyrkans Tidning, 13,2 
Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling, 11,3 
Michael Öjermo, kyrkoherde i Täby församling, 7,5 procent

Röstningen ägde rum i de sex valområdena Domkyrkokontraktets valområde, Kustbygdens kontrakts valområde, Norrköpings kontrakts valområde, Smålandsbygdens kontrakts valområde, Vätterbygdens kontrakts valområde och Östgötabygdens kontrakts valområde. Stiftsstyrelsen och domkapitlet röstade på stiftskansliet i Linköping.

Valet vinner laga kraft efter en veckas överklagandetid. 

Frågor om valet:
Kontakta Peter Lundborg, 0706 44 68 87.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.

Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Viktiga datum för biskopsvalet

Den 14 juni 2022 beslutade Linköping stifts stiftsstyrelse om en tidplan för det kommande biskopsvalet.

Biskopsvalet – så här gick nomineringsvalet

Vid nomineringsvalet den 19 september i Linköpings stift fick 6 personer 5 procent eller mer av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa som blir kandidater i biskopsvalet i höst. Den 15 oktober sker en offentlig utfrågning i S:t Lars kyrka i Linköping. Den 24 oktober, och eventuellt en andra omgång den 7 november, sker biskopsvalet i vilket stiftets nästa biskop utses.

Biskopsnomineringar

Här hittar du de nomineringar och pläderingar som publicerades fr o m torsdag den 1 september till fredag den 16 september. Nomineringsvalet ägde rum måndag den 19 september.

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.