Foto: Steve Nyström

Marika Markovits vald till ny biskop i Linköpings stift

Marika Markovits är Linköpings stifts nya biskop. Det stod klart efter det avgörande biskopsvalet måndag 7 november där hon fick 63,4 procent av rösterna och den andra kandidaten Jan Eckerdal fick 36,6 procent av rösterna.

Rösterna från de drygt 500 röstberättigade var färdigräknade på eftermiddagen och strax därefter ringde biskop Martin Modéus upp Marika Markovits för att berätta att hon blir hans efterträdare.

Marika Markovits har de senaste två åren varit domprost i Stockholm. 2003-2020 arbetade hon på Stockholms Stadsmisson, varav större delen av tiden som direktor. Marika Markovits är 58 år och för närvarande bosatt i Stockholm.

Röstningen skedde i de sex valområdena Domkyrkokontraktets valområde, Kustbygdens kontrakts valområde, Norrköpings kontrakts valområde, Smålandsbygdens kontrakts valområde, Vätterbygdens kontrakts valområde och Östgötabygdens kontrakts valområde. Stiftsstyrelsen och domkapitlet röstade på stiftskansliet i Linköping. Valet vinner laga kraft efter en veckas överklagandetid.

Marika Markovits blir biskop för Linköpings stift vid en biskopsvigning i Uppsala domkyrka 15 januari 2023. 21 januari tas hon emot i Linköpings domkyrka.

Biskop Martin Modéus slutar som biskop lördag den 26 november i samband med en stavnedläggningsmässa i domkyrkan i Linköping. Söndag 4 december tas han emot som ärkebiskop i Uppsala domkyrka.

 

Välkommen Marika Markovits!

7 november valdes Marika Markovits till ny biskop i Linköpings stift. 15 januari 11.00 vigs hon till biskop i Uppsala domkyrka. 21 januari 11.00 tas hon emot i Linköpings domkyrka.

Slutkandidaterna i biskopsvalet

Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd fick flest röster i första omgången i biskopsvalet i Linköpings stift. I den andra valomgången måndag den 7 november väljs slutligen en av dem som biskop.

Viktiga datum för biskopsvalet

Den 14 juni 2022 beslutade Linköping stifts stiftsstyrelse om en tidplan för det kommande biskopsvalet.