Foto: Katarina Sandström Blyme

Resultat från nomineringsvalet

Vid nomineringsvalet den 19 september i Linköpings stift fick 6 personer 5 procent eller mer av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa som blir kandidater i biskopsvalet i höst. Den 15 oktober sker en offentlig utfrågning i S:t Lars kyrka i Linköping. Den 24 oktober, och eventuellt en andra omgång den 7 november, sker biskopsvalet i vilket stiftets nästa biskop utses.

Vid nomineringsvalet till ny biskop i Linköpings stift samlades de röstberättigade i Konsert & Kongress i Linköping för att rösta på de personer man vill se som kandidater i biskopsvalet. 442 röster avlades totalt i dagens nomineringsval, 438 röster var giltiga.

Under perioden den 1-16 september nominerades och pläderades det för 12 personer på Linköpings stifts hemsida och därefter har ytterligare 1 person, Magnus Svensson kyrkoherde i Vadstena pastorat, tillkommit i samband med nomineringsvalet. En nominerad, Gunilla Hallonsten kyrkoherde i Malmö pastorat, avsade sig nomineringen och finns inte med i resultatlistan nedan. Resultatet av röstsammanräkningen presenteras nedan och ger att 6 kandidater har fått 5 procent eller mer av rösterna och därmed har gått vidare i Linköping stifts biskopsval:

1. Jan Eckerdal, teol. dr., präst och teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd, 86 röster

2. Johannes Zeiler, teol. dr., präst och domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat, 77 röster

3. Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde, kontraktsprost Huddinge-Botkyrka kontrakt och ordförande i FBHO-nätverket, 62 röster

4. Jonas Eek,  teol. dr., präst och opinionschef på Kyrkans Tidning, 57 röster

5. Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling, 57 röster

6. Michael Öjermo,  kyrkoherde Täby församling, 23 röster

7. Erik Eckerdal, teol. dr., präst och direktor stiftelsen Samariterhemmet diakoni i Uppsala, 19 röster

8. Fredrik Olofsson, teol. lic. och fil. kand., stiftsadjunkt vid Linköpings stift och tf församlingsherde Folkungabygdens pastorat, 15 röster

9. Ninni Smedberg, arbetsledande diakon och samordnare av det diakonala arbetet i Malmö pastorat, 15 röster

10. Maria Åkerström, kyrkoherde Folkungabygdens pastorat, 13 röster

11. Anders Göranzon, teol. dr., präst och generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet, 9 röster

12. Magnus Svensson, kyrkoherde Vadstena Dals församling och kontraktsprost Vadstena pastorat, 5 röster

Vad händer härnäst?

Nästa steg i processen är att ansvarsnämnden för biskopar behörighetsprövar kandidaterna. Det sker efter att överklagandetiden (en vecka) gått ut. Därefter kommer kandidaterna att bjudas in till den offentliga utfrågning som äger rum lördag den 15 oktober, dvs innan valet som äger rum den 24 oktober. Om ingen får 50 procent av rösterna i den första valomgången går de två främsta kandidaterna vidare till en slutlig valomgång den 7 november.