Foto: Hejdlösa Bilder AB

Om hearingen

Lördag den 15 oktober var det hearing med biskopskandidaterna i S:t Lars kyrka i Linköping. Hearingen inleddes 9.30 med morgonbön och därefter följer utfrågning av de sex biskopskandidaterna. Utfrågningen leddes av Maria Södling, teologie doktor och senior rådgivare på kyrkokansliet i Uppsala, och Anders Ahlberg journalist, rådgivare och författare. Dessutom medverkade Lucas Persson som sitter i Linköpings stifts distriktsstyrelse för Svenska Kyrkans Unga.

Se filmer från hearingen

De biskopskandidater som utfrågades är de som gick vidare efter nomineringsvalet den 19 september och som ansvarsnämnden för biskopar har godkänt i sin behörighetsprövning, vilket pågår just nu.

De 6 som gick vidare från nomineringsvalet är:

  • Jan Eckerdal, teol. dr., präst och teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd

  • Jonas Eek,  teol. dr., präst och opinionschef på Kyrkans Tidning

  • Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde, kontraktsprost Huddinge-Botkyrka kontrakt och ordförande i FBHO-nätverket

  • Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling

  • Johannes Zeiler, teol. dr., präst och domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat

  • Michael Öjermo,  kyrkoherde Täby församling

Ordningen att utfrågas under hearingen har lottats och turordningen framgår i programmet nedan.

Program 

08:45 Drop-in fika

09:30-09:45 Morgonbön och inledning

09:45-10:30 Utfrågning av Beatrice Lönnqvist

10:30-10:40 Paus

10:40-11:25 Utfrågning av Jonas Eek

11:25-11:35 Paus

11:35-12:20 Utfrågning av Marika Markovits

12:20-13:15 Lunchpaus - kaffe/te och smörgås serveras

13:15-14:00 Utfrågning av Jan Eckerdal

14:00-14:15 Paus

14:15-15:00 Utfrågning av Michael Öjermo

15:00-15:10 Paus

15:10-15:55 Utfrågning av Johannes Zeiler

15:55-16:10 Avslutning

Ladda ner programmet som pdf

Lär känna våra utfrågare

Maria Södling

Maria Södling är teologie doktor och senior rådgivare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, kyrkokansliet i Uppsala. Hennes avhandling "Oreda i skapelsen" handlar om kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen. Maria Södling har arbetat som journalist och inom statsförvaltningen. Hon har publicerat vetenskapligt, populärvetenskapligt, i kyrklig press och i dagspress sedan 1990-talet inom teologi, feminism, pedagogik, kultur och samhällsfrågor.

Anders Ahlberg

Anders Ahlberg är journalist, rådgivare och författare. Han har bland annat varit redaktionschef på Expressen, huvudredaktör på Vestmanlands läns tidning samt chefredaktör på Tidningsutgivarnas tidning Medievärlden och LRF:s Land Lantbruk. Anders Ahlberg har varit chefredaktör för Kyrkans Tidning och vd för Berling press AB.  Han har också varit medförfattare till boken Styra, leda, inspirera, en bok om ledarskap på redaktioner. Anders Ahlberg sjunger i en av Nacka församlings körer, Älta Vokalensemble.

Lucas Persson

Lucas Persson representerar Svenska Kyrkans Unga på hearingen. Han sitter i distriktsstyrelsen och är 16 år gammal. Lucas Persson har precis börjat första året på gymnasiet och läser ekonomilinjen. På sin fritid spelar han fotboll, är med kompisar, sysslar med politik och tillbringar en hel del tid i kyrkan. Lucas Persson ser fram emot hearingen och att få vara med och spegla Svenska Kyrkans Ungas intressen.