Foto: Maria Obed/IKON.

Präster

Församlingens präster finns tillgängliga för samtal. De har tystnadsplikt.