Foto: Berne Gustavsson

Samtalsstöd och tystnadsplikt i Kalmar

Ibland blir inte livet som vi tänkt oss, svårigheter kan torna upp sig plötsligt eller kanske det varit kämpigt länge. Då kan det hjälpa att prata med någon utomstående. Svenska kyrkan finns för dig vad som än händer. Genom enskild själavård, bikt, familjerådgivning och olika grupper kan du i Kalmar få stöd.

Samtalsstöd

Själavård
Själavården är till för dig som vill samtala om livsfrågor eller problem. Du träffar en präst eller diakon, vid ett eller flera tillfällen. Du tar direkt kontakt med den präst eller diakon du önskar träffa. Se Kalmars församlingar där du önskar själavård. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan och det är kostnadsfritt.

Prästen och diakonen är troende och räknar med Guds närvaro i liv och död. I ett själavårdssamtal finns möjligheten att tillsammans med själavårdaren lämna över till Gud i bön det som är bekymmersamt. Detta skiljer själavården från olika former av samtalshjälp ute i samhället, trots att det kan finnas andra likheter. Ibland hänvisar själavårdaren vidare till läkare, psykolog eller samtalsterapeut.

Bikt
Att bikta sig är att till en präst bekänna sådant inför Gud, som den biktande gjort fel i livet och ångrar, för att sedan få ta emot Guds förlåtelse. Ofta föregås bikt av ett samtal. Önskar du bikt, tar du kontakt med en präst som du önskar bikta dig inför, och gemensamt kommer ni överens om en tid. Se Kalmars församlingar.

Familjerådgivning
Alla relationer kan innebära påfrestningar. När det krisar i parrelationen eller en annan nära relation, eller om du vill förebygga att problem ska bli svårare, är du välkommen att höra av dig till Svenska kyrkans familjerådgivning.

Avgiften är 200 kronor per samtal. Familjerådgivaren har terapeutisk vidareutbildning, men också kyrklig bakgrund och räknar med Guds verklighet.

Jourhavande präst
Om du akut behöver prata med någon under natten kan du vända dig till Jourhavande präst, som också finns på chatt eller digitalt brev. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt och sekretess i kyrkan ser lite olika ut för olika yrkesgrupper.
En präst har absolut tystnadsplikt när du biktar dig eller har kontakt inom överenskommen själavård.

Den absoluta tystnadsplikten innebär bland annat att en präst inte för någon får avslöja något som kommit fram vid bikt eller själavård. Inte ens om den som bett om samtalet själv skulle vilja det.

Den som begärt bikten eller själavården har däremot ingen tystnadsplikt, utan är fri att återge vad som sagts.

Familjerådgivaren har också en sträng tystnadsplikt, men ska exempelvis anmäla till socialtjänsten om uppgifter framkommer om barn som utsätts för våld eller sexuella övergrepp.

En diakons tystnadsplikt är inte absolut. Det innebär att diakonen får lämna ut uppgifter om vad samtalet rört sig om, när den som begärt själavård medger det. Diakonen har också vittnesplikt och måste lämna ut uppgifter om exempelvis domstolen kallar eller när diakonen enligt lag har skyldighet att anmäla, lämna uppgifter eller information.

Välkommen att höra av dig.

Här hittar du länken till jourhavande präst:

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast