Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Dopet är en gåva från Gud till oss människor, en helig handling som bär ett löfte om gemenskap och samhörighet. Genom dopet upptas en människa i kyrkan.

Boka Dop

Välkommen att döpa ditt barn i Svenska kyrkan!
Vissa tider kan du själv välja här i dopkalendern

Du är också välkommen att höra av dig till församlingsexpeditionen: Skicka e-postTelefon 08-616 88 00.

Doptider

Högalids församling erbjuder i första hand dop på lördagar och söndagar. Klockan 11.30, 13.30, 14.45 och 16.00. Vi erbjuder även dop på söndagar efter mässan kl 13.30. Vi erbjuder också dop i mässan.
Vissa lediga doptider kan du själv söka via dopkalendern

Lokaler för dop och Dopkaffe

I Högalids församling finns flera lokaler som kan användas för dop. Vissa kan hyras eller lånas till dopkaffe. Vissa doptider med lediga lokaler för dopkaffe kan du själv se i dopkalendern. Du kan också kontakta oss.

Dopet har ingen åldersgräns

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet över det nya livet. Det spelar ingen roll om du som förälder är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det är vanligt att barnet är 3-6 månader när det döps, men man kan döpas när som helst i livet. En del väljer att döpas i samband med konfirmationen. Som vuxen kan man givetvis också döpas. Dopet har ingen åldersgräns.

 Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.  Guds rike tillhör sådana som de.

Mat 10:13–16

Del i en större gemenskap

Genom dopet blir den döpte en del av en världsvid gemenskap. Här finns en större "familj" att vila i och återvända till. Här finns erbjudandet om att Gud är med oss alla dagar. Dopet är Guds omfamning av barnet. Vi som arbetar i din församling vill hjälpa till att göra stunden till ett fint minne för dig och din familj.

Medlemskap

Vid dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också innan ev dop meddela att ni vill att ert barn ska vara medlem i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet att döpas. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.
Blankett för inträde (Barn under 18 år).

Dopklänning

Dopklänningen är oftast vit, renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden möjlighet att upptäcka mer om Gud, livet och sin egen tro. En bekräftelse på dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit En tonåring eller vuxen som döps bär gärna kläder med något vitt inslag i. Det vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.

Lån av dopklänning

Dopklänning finns att låna i församlingen. Dopklänningen lämnas tillbaka rentvättad och struken.

Kostar det något att döpas?

Nej, det kostar inget att döpas, oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller någon annanstans.

Dopsamtal

I god tid före dopet kommer ni att träffa den präst som ska att döpa ert barn. Då planerar ni dopgudstjänsten tillsammans och samtalar om vad dopet betyder för er. Kanske finns det syskon eller andra barn som vill hjälpa till att tända dopljuset eller hälla upp dopvattnet? En förälder behöver inte vara döpt för att barnet ska döpas men om önskemål finns kan det vara ett fint tillfälle att göra det i samband med barnets dop. Samtala gärna om det vid dopsamtalet med prästen.

Fadder

Att vara fadder är ett hedersuppdrag. Faddrarnas uppgift är dels att vara en viktig vuxen person vid sidan av föräldrarna, dels att hjälpa barnet att utforska den kristna tron. Det kan innebära att komma ihåg barnets dopdag, be för barnet och på annat sätt påminna sitt fadderbarn om att det är döpt och informera om konfirmationen. För att bli fadder måste man själv vara döpt.

MUSIK

Levande musik i ett vackert kyrkorum skapar en stämningsfull och minnesvärd stund. I dopgudstjänsten sjunger vi psalmer tillsammans, men det finns också plats för soloframträdande om ni vill. Stäm gärna av med församlingens musiker.