Rosa rosor ligger på ett kistlock. En man i svart kostym står intill.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Här hittar du information om begravningar, gravplatser och om stöd för dig som har förlorat en anhörig och behöver någon att prata med.

Om begravning

En kyrklig begravning är en gudstjänst där vi får överlämna en människa till Gud, ta farväl och säga tack. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Den blir ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som gått bort. 

Läs mer om begravning här.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsgudstjänst. Om det finns särskilda skäl kan också den som inte är medlem få en kyrklig begravning. Kontakta  kyrkoherden vid sådana frågor.  

Begravningsgudstjänsten hålls i en av pastoratets kyrkor eller i Uppståndelsens kapell. Den följer en ordning som kan anpassas efter personliga önskemål och inkluderar psalmer, bibelläsning, prästens griftetal, bön och överlåtelse. En stund ges även för att ta farväl av den avlidne. Det finns även möjlighet att avsluta gudstjänsten vid graven för kist- eller urngravsättning.

Här finns ett exempel på ordningen för en begravningsgudstjänst.

Jord
När jord läggs på kistan påminner det oss om människans dödlighet och samhörighet med den övriga skapelsen, men även möjligheten att likt vetekornet uppstå till nytt liv. En alternativ gest är att prästen tecknar korstecknet tre gånger över kistan. Korset symboliserar Jesu lidande, död och återuppståndelse och representerar frälsning och hopp om evigt liv genom trohonom.

Blommor
Blommorna representerar skönheten och nytt liv efter döden. De står för fortsatt blomstring trots förlusten, samt hopp och minne.

Ljus
Ljusen symboliserar hoppet om en ljusare framtid och Jesu löfte om att vara ett ljus i mörkret.

Begravningen inleds och avslutas med musik, likaså under avskedet, med möjlighet att uttrycka sorg, kärlek eller tröst. Under begravningsgudstjänsten sjunger vi psalmer som handlar om livets gång, avsked, hopp eller något som har haft en särskild betydelse för den avlidne. Det finns möjlighet att inkludera solosång eller instrumentalmusik, genom att en vän, anhörig, kyrkomusikern eller anlita en solist att framföra ett musikstycke. Era egna musikönskemål är välkomna och kyrkomusikern som närvarar vid begravningen hjälper gärna till med musikvalet.  I vårt pastorat prioriterar vi levande musik vid våra gudstjänster. 

Ladda ner musikförslag här.

I söndagsgudstjänsten hedras nyligen avlidna medlemmar i Svenska kyrkan genom att namnen läses upp, kyrkklockorna ringer och man ber över deras minne. Tacksägelse hålls i den avlidnes församling, vanligtvis en till två veckor efter dödsfallet. En skriftlig inbjudan skickas till anhöriga via familjens kontaktperson hos begravningsbyrån. Vid önskemål kan tacksägelsen också hållas i en annan kyrka eller församling.

Praktisk information

Om du tar hjälp av en begravningsbyrå sköter de anmälan av dödsfallet och bokning av kyrklig begravning hos Svenska kyrkan. För att själv boka tid för en kyrklig begravning kontaktar du kyrkogårdsexpeditionen. 

Om du vill kan du anlita en begravningsbyrå som tar hand om de uppgifter som inte kyrkan hjälper dig med. Det handlar till exempel om bokning av begravningsgudstjänst, transport av den avlidne, val av kista, kistläggning, formulering av dödsannons, dekoration av kista och lokal för begravning och planering av minnesstund. Du kan också välja att själv ta hand om dessa uppgifter.

Läs mer om att planera en begravning här.

När begravningen är bokad, tar prästen kontakt för ett sorgehussamtal. Vid samtalet planerar ni tillsammans begravningsgudstjänsten och bestämmer vilka texter, psalmer och musik som passar. Prästen försöker också göra sig en bild av den avlidne för att begravningsgudstjänsten ska bli så personlig som möjligt.

Svenska kyrkan Falköping har urnor och bårtäcke för utlåning vid begravning. Urnorna används vid begravningsakt med urna. Bårtäcket är en vacker textil som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Det går då att välja en enklare kista och färre blommor.

Läs mer om urnor och bårtäcke här.

I samband med kyrklig begravning finns möjlighet att kostnadsfritt låna en av våra församlingslokaler för minnesstund. Vi har även avtal med andra lokaler i området som ni också kan låna utan extra kostnad.

Församlingslokaler att låna
Andra lokaler att låna

Enligt begravningslagen har alla som är folkbokförda i Sverige rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år, oavsett religion. Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och den som har ansvaret för gravplatsen kallas gravrättsinnehavare. Valet av gravsättning beror på om du väljer kremering eller jordbegravning. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med information kring alternativen och erbjuder även gravskötsel.

Läs mer om gravplatser hos Svenska kyrkan Falköping här.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten kostnadsfri. Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift som täcker kostnaderna för präst, begravningsgudstjänst, kyrka eller begravningskapell, musiker och processionsbärning av kistan. Urna, bårtäcke och lokal för minnesstunden finns att låna gratis.

Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och garanterar att det finns gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige.

Läs mer om kostnader för begravning här.

Om du förlorat en anhörig och behöver någon att tala med kan du alltid vända dig till Svenska kyrkan Falköpings präster. De är vana att möta människor i svåra situationer och har absolut tystnadsplikt. 

Läs mer om samtalsstöd här.

Kyrkogårdsexpedition
Bokning av kyrklig begravning. Information om gravar och gravskötsel.
Besöksadress: Uppståndelsens kapell, S:t Olofs kyrkogård. Sköttningsvägen 2, 521 43 Falköping. Postadress: Falköpings pastorat, Storgatan 11 B, 541 43 Falköping.
Telefon: 0515-77 63 50
E-post: falkoping.kgf@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån, ons, tors 10-12 och 13-15. Fre 10-12. Tis stängt. 

Församlingsexpedition
Bokning av lokal för minnesstund. Frågor om begravningsgudstjänsten. 
Adress: Storgatan 11 B, 521 43 Falköping.
Telefon: 0515-77 63 10
E-post: falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: Helgfria vardagar: Mån, ons, och fre 10-12 och 13-16. Tis 13-16. Tor 10-12 och 13-18. Växeln stänger kl 15 alla dagar. 

Vi värnar om din personliga integritet och behandlar personuppgifter ansvarsfullt. Nedan finns information om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Behandling av personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst.