Begravning

Information om begravning och gravplatser och om vart du kan vända dig om har förlorat en anhörig och behöver någon att tala med. 

Begravningsgudstjänst

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.
Här kan du läsa mer om begravningsgudstjänsten.

Hjälp med begravning

Om du vill ha hjälp med allt det praktiska kring en begravning kontaktar du en begravningsentreprenör. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för driften och underhållet av begravningsplatserna inom Falköpings pastorat. Personalen på kyrkogårdsexpeditionen hjälper till med frågor om begravningsplatser, gravskick och liknande. 

Någon att tala med

Om du förlorat en anhörig och känner att du behöver någon att tala med kan du alltid vända dig till någon av våra präster eller diakoner. De är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt.
Här hittar du någon att tala med.