Borgerlig begravning

Vid en borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni får släkt och vänner utrymme att minnas, hedra och ta avsked av den som har dött. Välkommen att boka begravning i Ekerö pastorat.

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan, hur ordnas begravningen?

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, det vill säga en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.

För mer information om begravning i Ekerö pastorat kan du ringa till expeditionen, för telefonnummer och telefontider klicka vidare till kontaktsidan här.

En borgerlig begravningsceremoni är en stund för samling och avsked, planerad och genomförd i nära samarbete med efterlevande och med fokus på den avlidnes uttalade, eller på annat sätt kända, önskemål. Det finns ingen fastställd ram. Samtal med efterlevande, och lyhördhet för olika synpunkter, är en självklarhet. Ceremonin kan genomföras med eller utan stöd av en officiant.

Kontakta församlingen

Det är viktigt att snart ta kontakt med den församling den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning. Detta kan man göra själv eller få hjälp med hos en begravningsbyrå. Då kan man planera och boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans.

Välj begravningsbyrå

Kistbegravning ska i Sverige ske inom 30 dagar efter dödsfallet. Kontakta en begravningsbyrå för att se vilka alternativ som finns. Fundera redan innan på vilken budget som är rimlig samt vilka önskemål som finns inför begravningen hos den avlidne och de anhöriga. 

Prata med officianten

Borgerlig officiant (begravningförrättare) utses av kommunen, men ofta brukar begravningsbyråerna kunna vara behjälpliga och förmedla kontakt. Anhöriga kan även välja att ha en enkel familjeceremoni utan officiant.

Läs mer borgerlig begravning på Ekerö kommuns hemsida

Planera begravningen

Planering av begravning kan man göra själv eller få hjälp med av en begravningsbyrå. I kontakt med församlingen kan man boka datum för begravningen.

Vid borgerlig begravning eller vid begravning av avliden med annan religionstillhörighet har vi Ekerö hembygdsgård tillgänglig som ceremonilokal utan religiösa förtecken. Lokalen ingår i begravningsavgiften. Kostnaden för medverkan av musiker och officiant ingår däremot inte.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin finns till för att ta farväl säga tack. Att samlas med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsceremonin är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

Ceremoni med kista
I en begravningsceremoni kan man ta avsked av sin anhörige i en kista. Ceremonin behöver då äga rum senast 30 dagar efter dödsfallet. Önskas bårtäcke kan detta lånas från Ekerö kyrka.

Akt med urna
Man kan även ha en begravningsceremoni efter kremationen har ägt rum, det kallas då akt med urna. Man är då inte begränsad till 30 dagar, utan har närmare ett år på sig att genomföra ceremonin. Ett år efter en kremationsdatumet behöver gravsättningen äga rum.
Vid akt med urna finns möjlighet att använda någon av våra ceremoniurnor. Klicka här för mer information.

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Gravsättning

I Ekerö pastorat kan man kan välja mellan kistgrav, urngrav, askgravplats, askgravlund och minneslund.
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats. Jordfästningen behöver äga rum senast 30 dagar efter dödsdatum
I urngravar, askgravplatser och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngravar och askgravplatser är utmärkt med en gravanordning medan minneslunden är anonym.
Det finns också något som heter askgravlund där anhöriga är välkomna att delta vid gravsättningen och namnet på den avlidne monteras på en gemensam yta.
Gravsättningen behöver äga rum senast ett år efter kremationen ägt rum.

Läs mer om gravsättning här.
Läs mer om våra kyrkogårdar här.

Vanliga frågor

Vad kostar det?

Gravplats, gravsättning och kremering betalas genom begravningsavgiften. Alla betalar begravningsavgift oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Dödsboet, eller anhöriga, står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter. Läs mer här

Vem har ansvaret?

Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

På Svenska kyrkans hemsida finns fler frågor och svar kring begravning. 

Skriften Om begravning

Om begravning - utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ