Meny

Borgerlig begravning

En borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni får släkt och vänner utrymme att minnas, hedra och ta avsked av den som har dött. Välkommen att boka begravning i Ekerö pastorat.

En borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni efterfrågas av många som inte är medlemmar i något religiöst samfund. 

En borgerlig begravningsceremoni är en stund för samling och avsked, planerad och genomförd i nära samarbete med efterlevande och med fokus på den avlidnes uttalade, eller på annat sätt kända, önskemål. Det finns ingen fastställd ram. Samtal med efterlevande, och lyhördhet för olika synpunkter, är en självklarhet. Ceremonin kan genomföras med eller utan stöd av en officiant. 

En passande och värdig lokal utan religiösa symboler ska kunna erbjudas för en borgerlig ceremoni och ingår i begravningsavgiften. Kostnaden för medverkan av musiker och officiant ingår däremot inte. 

Begravningskapellet vid Ekerö kyrka

Borgerlig begravningförrättare utses av kommunen - men det kan också vara en enkel familjeceremoni. Det finns ingen lag som säger att begravningsceremoni ska äga rum. För gravsättning finns däremot regler.

Vid borgerlig begravning eller vid begravning av avliden med annan religionstillhörighet har vi Ekerö hembygdsgård tillgänglig. Önskas bårtäcke kan detta lånas från Ekerö kyrka.

Mer information

Läs mer på Ekerö kommuns hemsida om borgerlig begravning.