Begravningsavgiften

Begravningsavgiften betalas av alla, även om man inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Den betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är lika stor i hela landet förutom i Tranås och Stockholm där kommunen sköter verksamheten. Begravningsavgiften betalas i samband med inkomskatten och beloppet syns på skattsedeln. Läs mer om begravningsavgiftens storlek här.

Kammarkollegiet bestämmer hur stor avgiften blir för varje år efter att alla huvudmän har föreslagit en budget.

Läs mer om kammarkollegiet här.

Vad går begravningsavgiften till?

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Begravningsplatser är till exempel kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar eller kolumbarier. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

I begravningsavgiften ingår

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av grav.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Detta ingår INTE i begravningsavgiften

 • Kista och svepning.
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet.
 • Annonsering.
 • Kistdekoration.
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare.
  Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund.
 • Urna.
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av den enskilda gravplatsen.

En liten film om begravningsavgiften

Filmen "A B C om begravningsavgiften" berättar vad begravningsavgift är, vilka som betalar, hur mycket vi betalar och vart pengarna går. Filmen är uppdaterad med 2018 års uppgifter. Filmen är producerad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.