Bårtäcke

Bårtäcke är ett fint alternativ till blomsteruppsats på kistan

Bårtäcke Adelsö kyrka

Bårtäcke Ekerö kyrka

Bårtäcke Lovö kyrka

Bårtäcke Munsö kyrka

.