Foto: Alex & Martin/Ikon

Begravning

Under begravningsgudstjänsten får släkt och vänner utrymme att minnas, hedra och ta avsked av den som har dött. Välkommen att boka begravning i Ekerö pastorat.

Begravning

Om du behöver stöd i din sorg är du varmt välkommen att ringa våra präster eller diakoner. Du kan alltid kontakta jourhavande präst för att få hjälp i din sorg, Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan, öppet alla dagar 21.00-06.00.

Du kan ringa till expeditionen för att få mer information om begravning.

TELEFONNUMMER OCH TELEFONTIDER 

Klicka vidare till kontaktsidan här.

Vad händer nu?

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras.

Ta hjälp i din sorg av dina nära och kära. Saknar du närstående har du alltid möjlighet att kontakta en präst eller diakon för stöd och hjälp.  

Kontakta församlingen

Det är viktigt att snart ta kontakt med den församling den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning. Detta kan man göra själv eller få hjälp med hos en begravningsbyrå. Då kan man planera och boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans.

Välj begravningsbyrå

Begravning ska i Sverige ske inom 30 dagar efter dödsfallet. Kontakta en begravningsbyrå för att se vilka alternativ som finns. Fundera redan innan på vilken budget som är rimlig samt vilka önskemål som finns inför begravningen hos den avlidne och de anhöriga. 

Prata med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Kontakten sker oftast via begravningsbyrån. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen.

Planera begravningen

Planering av begravning kan man göra själv eller få hjälp med av en begravningsbyrå. I kontakt med församlingen kan man boka datum för begravningsgudstjänsten och, om olika möjligheter finns, önska var gudstjänsten ska äga rum någonstans. 

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt. Här kan du läsa mer om begravningsgudstjänsten. 

I en begravningsgudstjänst kan man ta avsked av sin anhörig i en kista framme i koret. Begravningsceremonin behöver då äga rum senast 30 dagar efter dödsfallet.
Man kan även ha en begravningsgudstjänst efter kremationen har ägt rum, det kallas då akt med urna.

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Gravsättning

Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar, askgravplatser och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngravar och askgravplatser är utmärkt med en gravanordning medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund, som är en minneslund men med namnen angivna på en gemensam yta.
Gravsättningen behöver äga rum senast ett år efter kremationen ägt rum.

Läs mer om gravsättning här.
Läs mer om våra kyrkogårdar här.

Vanliga frågor

Vad kostar det?

Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Den har redan betalats via kyrkoavgiften. Vill man ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Gravplats, gravsättning och kremering med mera betalas genom begravningsavgiften. Alla betalar begravningsavgift oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Dödsboet, eller anhöriga, står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter. Läs mer här. 

Vem har ansvaret?

Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.  

 På Svenska kyrkans hemsida finns fler frågor och svar kring begravning. 

Borgerlig begravning

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan, hur ordnas begravningen?

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, dvs. en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.

Läs mer om borgerlig begravning här. 

Bårtecken

Bårtäcke Munsö kyrka Foto: Mats Åsman

Bårtäcke är ett fint alternativ till blomsteruppsats på kistan. Läs mer om våra kyrkors bårtäcken här.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Skriften Om begravning

Om begravning - utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

En liten film om begravning

Filmen om begravning är en del av appen Kyrkan och vänder sig till i första hand till barnen, men kan med fördel även ses av vuxna. Kyrkan är gratis att ladda ned och finns där appar finns!