Meny

Diakoner

Anita  Lahham

Anita Lahham

Ekerö pastorat

Diakoniassistent, Diakon

Mer om Anita Lahham

anita.lahham@svenskakyrkan.se

Åsa Nilsson

Åsa Nilsson

Ekerö pastorat

Diakon

Mer om Åsa Nilsson

asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se

Eva Tydén Hirsch

Eva Tydén Hirsch

Ekerö pastorat

Diakon

Mer om Eva Tydén Hirsch

eva.hirsch@svenskakyrkan.se