Meny

Diakoner

Anita  Lahham

Anita Lahham

Ekerö pastorat

Diakoniassistent, Diakon

Mer om Anita Lahham

anita.lahham@svenskakyrkan.se

Annika Åkerlund

Annika Åkerlund

Ekerö pastorat

Diakoniassistent, Diakon

Mer om Annika Åkerlund

annika.s.akerlund@svenskakyrkan.se #diakoniassistent