Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscar Fredriks församling Besöksadress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1 A, 41317 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans Kyrkoplan 1, 41455 Göteborg Telefon:+46(31)7319250 E-post till Oscar Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni är ett krångelord för något så enkelt - men livsavgörande! - som Guds kärlek. Vi är älskade.

Diakoni betyder möjlighet till upprättelse när allt gått snett, försoning när vi bråkat, en hand att hålla i när sorgen torterar. Det kan vara en plats att mötas på eller att någon för min talan när jag inte orkar eller förmår stå upp för mig själv.

Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. Sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som växlar över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom.

Annika Delemark, diakon i Masthuggs församling

Jesus är förebilden för församlingens diakoni. I bibeln hittar vi redskap till förändringsarbete tillsammans med människor som lider när välfärdssamhället brister. Men vad ska vi prioritera här och nu? Och vad kan vi göra tillsammans? Samhället förändras och det diakonala arbetet är därför i ständig rörelse.

Diakoni sker mellan individer - ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig - men det är också ett kollektivt uppdrag. 

Ideella medarbetare

Diakon handlar också om att inspirera och ge plats för fler att engagera sig. Utifrån det lokala sammanhanget utformas verksamheter som ofta bygger på enskilda personers engagemang.

Ideella medarbetare bidrar med tid, kompetens och engagemang och är på så vis både mål och mening i vår gemensamma strävan mot ett gott samhälle. Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte och varje uppdrag är unikt. Förtroendevalda i kyrkorådet eller i något av församlingsråden, är också ideellt engagerade och delaktiga i pastoratets respektive församlingens riktning.

Frivilligcentralen Oscar

I Oscar Fredriks församling finns allaktivitetshuset Frivilligcentralen Oscar, som bedriver ett brett folkhälsoarbete som utgår från deltagarnas engagemang. Frivilligcentralen huserar i bottenvåningen av Hagabion, ett stenkast från Oscar Fredriks kyrka, och är en trygg mötesplats för många. Här finns konst i alla dess former, yoga, avslappning, stickning, promenader, snickeri, litteratur och samtalsgrupper - verksamheter som till största del drivs av ideella krafter. 

Samtalsstöd

Församlingen erbjuder enskilt samtal med präst eller diakon. Samtalen är öppna för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning och kostar konfidenten ingenting, då Svenska kyrkan avlönar för samtalsstöd. Präster har tystnadsplikt, medan diakoner har både tysnadsplikt och anmälningsskyldighet

Gruppverksamheter

De flesta verksamheterna genomförs i grupper med flera personer. Det kan handla om samtalsgrupper av olika slag eller grupper samlas kring en specifik uppgift att genomföra. Gemenskap och möten mellan människor är en röd tråd, med utgångspunkt i att dela erfarenheter och livsberättelser ger styrka åt alla som deltar. 

Ekonomiskt stöd

Genom donationer och testamenten har församlingarna i Carl Johans pastorat fått enskilda människors förtroende att förvalta penninggåvor för olika ändamål, oftast som stöd till personer med ansträngd ekonomi och människor i svåra situationer. Pastoratets diakoner arbetar aktivt med rutiner för säkerställa att pengarna kommer rätt personer till del, och att hanteringen görs på ett värdigt och respektfullt sätt. Läs mer om hur du ansöker om ekonomiskt stöd.

Kontaktperson

Ia Hamnered

Ia Hamnered

Oscar Fredriks församling

Diakon

samarbeten

Göterborgs kyrkliga Stadsmission

  • Räddningsmissionen
  • Personligt ombud
  • Hälsolots
  • Kommunala verksamheter så som skola, arbetsförmedling, socialtjänst, familjecentral med flera. 

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Lokalt bärs ansvaret för Sjukhuskyrkan av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde, däribland Carl Johans pastorat. Pastoratets personal som arbetar i Sjukhuskyrkan är lokaliserade i Högsbo församling.

I Göteborg finns sjukhuskyrkan på följande sjukhus:

  • Högsbo sjukhus
  • Mölndals sjukhus
  • Östra sjukhuset samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset