Nu väntar hela jorden på ett under...

Musikgudstjänst med välkända sånger i Gustav Adolfs kyrka på första advent den 27 november.

Tillsammans sjunger vi välkända sånger och psalmer för advent
och får även lyssna till nyare sånger skrivna i vår egen tid.

Med solisterna Elisabeth Feldt och Tore Sunesson, Gustav Adolfs oratoriekör,
Roland Haraldsson, trumpet, Göran Åhlfeldt, piano, Morgan Blåberg, orgel,
Jan Hjalmarsson, cello och bas, Margaretha Skoglund, dirigent.

Välkommen till Gustav Adolfs kyrka den 27 november klockan 17:00!