Kvinnlig präst står och läser ur Bibeln framför altare i kyrka.
Foto: David Ottvall

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst! Gudstjänsterna är alltid öppna för alla.

Alla gudstjänster & andakter

Vad händer när och var. Om du letar efter andra aktiviteter så hittar du dem i den allmänna kalendern längst upp på sidan

Finska flaggan

Suomenkielinen toiminta

Ruotsin kirkossa puhutaan suomea. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset toimitetaan suomeksi. Olemme mukana elämän tähtihetkissä mutta myös arjen keskellä ja vaikeina aikoina. Olemme sinua varten.

Kyrka på teckenspråk

I Skara stift bor och vistas det människor som använder teckenspråk som sitt första språk. Skara stift har därför en teckenspråkig verksamhet.

Boråsvy

Kyrkor och församlingshem

Förutom huvudkyrkorna Brämhult, Caroli och Gustav Adolf i Borås, finns i församlingarna stadsdelskyrkorna Byttorp, Dammsvedjan, Hässleholmen och Sjöbo. Här kan du läsa mer om dem.

Om kyrkan och hur vi firar gudstjänster

En fullsatt kyrka

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.