Barn och unga

För barn och unga i Svenska kyrkan i Borås.

Verksamheter för barn och unga tar en tidig julledighet. Väl mött igen nästa år!