Gör en insats

Bidra till att göra andra människors liv bättre.

Borås Besöksverksamhet

Borås Besöksverksamhet är en samverkan mellan olika föreningar som vill hjälpa till att bryta isolering för människor som är ofrivilligt ensamma.

Kyrkogårdsvärd

Borås kyrkogårdar söker ideella kyrkogårdsvärdar.

Bli medlem

Välkommen att bli medlem, Svenska kyrkan är en mötesplats för alla!