Meny

Kyrkogårdar

Borås pastorat ansvarar för drift och skötsel av Borås kyrko- och griftegårdar samt krematorium och begravningskapell.

Vårarbeten på kyrkogårdarna

Vinterkransar och ris tas bort fr.o.m. vecka 12 på de gravplatser som Borås kyrkogårdar vårdar.
Vatten släpps på i vattenposterna under vecka 13.
Vårplantering på de gravplatser där beställning är gjord kommer att påbörjas vecka 16.

Dessa tider gäller under förutsättning att vädret så tillåter. Vill du ha hjälp med gravskötsel är du välkommen att kontakta oss, 033-17 94 06 eller boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se

begravningsplatser

I Borås finns det fem begravningsplatser:

I första hand är dessa avsedda för dem som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Även för andra finns möjlighet att bli gravsatta på dessa begravningsplatser. Kostnaden för detta belastas av respektive folkbokföringsförsamling. Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro.

Du kan läsa mer i vår broschyr:
Begravning & begravningsplatser i Borås

Söker du en gravplats?

På svenskagravar.se kan du söka efter gravplatser.

Söker du ferie- eller säsongsanställning hos oss?

Ansökningsblankett hittar du här

Kontakt begravningsexpedition och gravskötselexpedition

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.

 

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.