Foto: David Grimbeck

Kyrkogårdar

Att vandra på en begravningsplats är att vandra genom historien. Det är berättelser om hur staden vuxit fram och hur människorna levde. Begravningsplatserna är gröna lungor där man hittar tystnad och lugn som inbjuder till en stunds eftertanke i en omgivning som annars håller ett högt tempo.

Inom Borås pastorat finns fem begravningsplatser som alla är av olika karaktär. Pastoratet ansvarar för drift och skötsel av dessa, samt av krematorium och begravningskapell.

Höstarbeten

Under hösten är det mycket som ska göras på våra kyrkogårdar. Följande tider gäller under förutsättning att vädret så tillåter.

Vanvårdad gravplats

Enligt Begravningslagen ska en gravplats vårdas på ett sådant sätt så att den inte blir misskött och därmed vanvårdad.

Vi söker gravrättsinnehavare

Har du fått en "kontakta-skylt" på din gravplats?

Beställa gravskötsel

Här finns information om hur du beställer gravskötsel.

Begravningsplatser

I Borås har vi fem begravningsplatser av olika karaktär. Pastoratsbor har möjlighet att fritt välja mellan dessa. De flesta gravsättningar sker i dag på S:t Sigfrids griftegård.

Vem bestämmer över graven?

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter, men vilka bestämmelser gäller egentligen?

Hitta gravplatsen

Letar du efter gravplatsen där en släkting, bekant eller kanske en gammal arbetskamrat är gravsatt? Det finns flera sökmöjligheter för att hitta gravplatser runt om i Sverige.

Medan det finns tid

Känner dina anhöriga till dina önskemål inför din begravning?

Livet på kyrkogårdarna

Kyrkogårdarna är så mycket mer än bara gravar - det är en plats för alla, för livet!

När gör vi vad?

När sätts vattnet på och när planterar vi egentligen penséerna? I årshjulet visar vi vad som händer under året på begravningsplatserna.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

På Jössagatan 24 i Borås finns kyrkogårdsexpeditionen där både begravnings- och gravskötselexpeditionerna håller till.

BEGRAVNINGS- OCH GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.

 

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.