Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdar

Borås pastorat ansvarar för drift och skötsel av Borås kyrko- och griftegårdar samt krematorium och begravningskapell.

Vårarbeten på griftegårdarna

Vinterkransar och granris tas bort fr.o.m. v. 12 på de platser som Borås kyrkogårdar vårdar.

Vatten släpps på i vattenposterna under v. 14.

Vårplantering på de gravplatser där beställning är gjord kommer att påbörjas v. 15.

Dessa tider gäller under förutsättning att vädret så tillåter.

Ny belysning

Bild: David Grimbeck

Under vintern har vi arbetetat med att byta ut armaturen på S:t Sigfrids griftegård.

BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET
Fjärrvärmearbeten pågår på Gässlösavägen, använd infarten på Jössagatan.

För att komma till krematoriet eller våra kapell följ orange vägvisning.

begravningsplatser

I Borås finns det fem begravningsplatser:

I första hand är dessa avsedda för dem som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Även för andra finns möjlighet att bli gravsatta på dessa begravningsplatser. Kostnaden för detta belastas av respektive folkbokföringsförsamling. Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro.

Du kan läsa mer i vår broschyr:
Begravning & begravningsplatser i Borås

Söker du en gravplats?

På svenskagravar.se kan du söka efter gravplatser.

Söker du ferie- eller säsongsanställning hos oss?

Ansökningsblankett hittar du här

Kontakt begravningsexpedition och gravskötselexpedition

Begravningsexpedition
Måndag-fredag 08:00-12:00
Telefon: 033 17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.


Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl 08:00-12:00
Telefon: 033 - 17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24