Kyrkogårdar

Borås pastorat ansvarar för drift och skötsel av Borås kyrko- och griftegårdar samt krematorium och begravningskapell.

Kyrkogårdsexpeditionen håller stängt för besökare

Fr.o.m. den 2/11 håller kyrkogårdsexpeditionen på Jössagatan 24 stängt för besök. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Välkommen att istället kontakta oss på telefon eller e-post.                                             

Begravningsexpeditionen
Telefon:     033-17 94 05
E-post:      boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se

Gravskötselexpeditionen
Telefon:     033- 17 94 06
E-post:      boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se

Telefontid: Mån-Tors 8:00-12:00 och 13:00-15:00, Fre 8:00-12:00.

svenskagravar.se kan du söka information om gravsatta inom Borås Pastorat.

begravningsplatser

I Borås finns det fem begravningsplatser:

I första hand är dessa avsedda för dem som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Även för andra finns möjlighet att bli gravsatta på dessa begravningsplatser. Kostnaden för detta belastas av respektive folkbokföringsförsamling. Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro.

Du kan läsa mer i vår broschyr:
Begravning & begravningsplatser i Borås

Söker du en gravplats?

På svenskagravar.se kan du söka efter gravplatser.

Söker du ferie- eller säsongsanställning hos oss?

Ansökningsblankett hittar du här

Kontakt begravningsexpedition och gravskötselexpedition

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.

 

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.