Cirkeln, kv. Skogsnävan
Foto: Anna Rydberg

Kyrkogårdar

Borås pastorat ansvarar för drift och skötsel av Borås kyrko- och griftegårdar samt krematorium och begravningskapell.

Sommaröppet

Mellan 13/6 - 12/8 har begravnings- och gravskötselexpeditionerna öppet måndag-fredag klockan 08:00-12:00. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Erbjudande om gravstenstvätt

Vi tar just nu emot många samtal kring ett erbjudande om gravstenstvätt som företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB har skickat ut. Borås kyrkogårdar har inget samarbete med dessa och vi har inte lämnat ut några adressuppgifter från vår gravbok. Vi har försökt att komma i kontakt med företaget men har inte lyckats.

Begravningsplatser

I Borås finns det fem begravningsplatser:

I första hand är dessa avsedda för dem som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Även för andra finns möjlighet att bli gravsatta på dessa begravningsplatser. Kostnaden för detta belastas av respektive folkbokföringsförsamling. Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro.

Du kan läsa mer i vår broschyr:
Begravning & begravningsplatser i Borås

Söker du en gravplats?

På svenskagravar.se kan du söka efter gravplatser.

BEGRAVNINGS- OCH GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.

 

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.