Foto: David Grimbeck

Kyrkogårdar

Borås pastorat ansvarar för drift och skötsel av Borås kyrko- och griftegårdar samt krematorium och begravningskapell.

Höstarbeten på griftegårdarna

Höstgrävning påbörjas v.39 då sommarblommor tas bort från de gravplatser Borås kyrkogårdar vårdar.

Höstplantering påbörjas v.41 på de gravplatser där beställning av höstljung och/eller lök är gjord.

Granris och vinterdekorationer läggs ut fr.o.m. v.42 på de gravplatser där beställning är gjord.

Vatten stängs av i vattenposterna under v.45.

Vattenfallet är avstängt

Just nu utför vi täthetsprover i bäcken som rinner vid askminneslunden Linnéan. Detta medför att vattenfallet kommer att vara avstängt under en tid.

begravningsplatser

I Borås finns det fem begravningsplatser:

I första hand är dessa avsedda för dem som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Även för andra finns möjlighet att bli gravsatta på dessa begravningsplatser. Kostnaden för detta belastas av respektive folkbokföringsförsamling. Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro.

Du kan läsa mer i vår broschyr:
Begravning & begravningsplatser i Borås

Söker du en gravplats?

På svenskagravar.se kan du söka efter gravplatser.

Söker du ferie- eller säsongsanställning hos oss?

Ansökningsblankett hittar du här

Kontakt begravningsexpedition och gravskötselexpedition

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.

 

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.