Kärra kyrka 100 år - Jubileumsutställning

Kärra kyrka genom hundra år är temat för den utställning som visas i kyrkan under sommaren.

Mycket har förändrats sedan 1921 och så många människor har kommit och gått under alla dessa år. Vad har Kärra kyrka fått vara och betyda genom den tidsresan? Genom att försöka fånga något av det vill vi både förmedla kunskap och ge möjlighet till eftertanke.

Utställningen öppnar på dagen hundra år efter den första gudstjänsten i Kärra kyrka.

Öppettider under perioden 28 juni – 26 juli:

  • Måndagar kl 10-12 och 14-19

  • Söndagar kl 12-15

Dessutom håller vi öppet spontant när vi har möjlighet.