Fågel i hand breder ut sina vingar
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Webbinarium om klimaträttvisa

Bli inspirerad och öka din kunskap genom att lyssna på samtal om klimaträttvisa! I dessa webbinarier möter du experter, partner världen över och engagerade som alla lyfter sina tankar om klimaträttvisa och hur vi tillsammans kan göra skillnad

Avsnitt 1 - Kyrkans roll i klimatfrågan över världen 

I det här avsnittet intervjuar vi olika gäster från hela världen om klimatfrågan och varför den är så viktig. Gästerna får prata om varför kyrkans roll i klimatfrågan är så viktiga och varför COP26 är så viktigt. Vi blir även inspirerade och får tips kring hur du kan vara med och engagera dig för klimatfrågan i din församling eller stift. Filmen är cirka 15 minuter. 

Medverkande: Anders Wejryd, Europapresident, Kyrkornas Världsråd, Margareta Koltai, tematisk rådgivare med inriktning klimat, Act Svenska kyrkan, Mona Eriksson, Pedagog & arbetsledare, Luleå stift, Tova Lindqvist, Ageravolontär, Act Svenska kyrkan, Sostina Takure, Koordinator, ACT-Alliansen.

Programledare: Amanda Björksell, kampanjsamordnare, Act Svenska kyrkan, Nicklas Fahlgren, stiftsrelationer & inspiratör, Act Svenska kyrkan. 

Avsnitt 2 - Vad händer runt om i världen? 

Som vi var inne på i det föregående avsnittet så är klimatfrågan något som berör hela världen. I detta avsnitt får vi lyssna på Nathalie och Peter, två programhandläggare på Act Svenska kyrkan som berättar hur klimatsituationen ser ut på Haiti och i Sydsudan. Jorunn Hellman som är ansvarig samordnare för klimatmobiliseringen för Svenska kyrkan kommer även på besök och berättar hur engagemanget för klimatet ser ut i Sverige. Som avslutning får vi lyssna på ett samtal om klimatångest mellan Biskop Karin Johanesson och Sofia Strinnholm. Filmen är cirka 15 minuter. 

Medverkande: Karin Johannesson, Biskop, Uppsala stift, Sofia Strinnholm, präst, Svenska kyrkan Östersund, Jorunn Hellman, samordnare för klimatmobilisering, Svenska kyrkan, Patricia Muncal, partner, National Council of Churches in the Philippines, Peter Svensson, programhandläggare, Act Svenska kyrkan, Nathalie Töpperwien Blom, programhandläggare, Act Svenska kyrkan.

Programledare: Nicklas Fahlgren, Stiftsrelationer & inspiratör, Act Svenska kyrkan, William Jansson Winge, kommunikatör, Act Svenska kyrkan 

Avsnitt 3 - Röster från COP26

Det har hänt en hel del under COP26. Vad har representanterna för Act Svenska kyrkan deltagit i? Och finns det något hoppfullt att ta med sig? Filmen är cirka 11 minuter lång och precis som tidigare lyfter vi vikten av klimaträttvisa. 

Medverkande: Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan, Erik Lysén, internationell chef, Act Svenska kyrkan, Sostina Takure, koordinator, ACT-Alliansen, Collins Shava, Afrikas kristna råd, Amanda Björksell, kampanjsamordnare, Act Svenska kyrkan.

Programledare: Nicklas Fahlgren, Stiftsrelationer & inspiratör, Act Svenska kyrkan, William Jansson Winge, kommunikatör, Act Svenska kyrkan 

Uppstartsfilm - Klimaträttvisa  

I det här panelsamtalet belyser vi vikten av rättviseperspektivet i klimatpolitiken där vi på ett enkelt sätt förklarar vad klimaträttvisa innebär och varför det är ett otroligt viktigt ämne för framtiden. Vad innebär det att vi är en kyrka och jobbar med klimaträttvisa? Varför behöver vi prata om det och vilka resultat vill vi se av vårt arbete? Samtalet är en del av mobiliseringen inför COP26. Filmen är 35 minuter.

Medverkande: Margareta Koltai, tematisk rådgivare med inriktning klimat, Act Svenska kyrkan. Erik Lysén, Internationell Chef, Act Svenska kyrkan.

Moderator: Amanda Björksell, kampanjsamordnare, Act Svenska kyrkan. 

Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar

Människor som lever i fattigdom, med brist på stabila hus och krishanteringssystem, är mer utsatta för klimatkrisen än de som bor i välbärgade områden med god infrastruktur. Faktorer som kön, ålder och om du har en funktionsnedsättning påverkar också hur klimatkrisen drabbar. Vad kan göras?

Medverkande: Christian Dymén, Francesca de Gasparis, Magnus Ek, Mattias Söderberg, Nathalie Töpperwien Blom.

Moderatorer: Amanda Björksell, Margareta Koltai.

Lär dig mer och var med och påverka

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Agera för Klimaträttvisa

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför FN:s klimattoppmöte i Sharm El Sheikh, COP27, som inleds på 6 november. En av de viktigaste frågorna är frågan om klimaträttvisa. Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan har representanter på plats på COP27.