Unga par uppe på en klippa som ser ut över en stad i solnedgången.
Foto: Victoriano Izquierdo /Unsplash

Utsända och personalpool

De flesta av våra medarbetare idag är lokal personal inom kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliansen. När Act Svenska kyrkan sänder ut personal beror det på att någon kyrka eller annan samarbetspartner önskar det.

Långvarigt arbete runtom i världen

Sedan mitten av 1800-talet har Svenska kyrkan sänt ut medarbetare på olika håll i världen, till att börja med till Sydafrika och dagens Zimbabwe. I början handlade det om att bilda kyrkor och bygga upp sjukvård och skolor. De utsända kallades då för missionärer. 

De utsända samarbetar med lokal personal

Efter hand som kyrkorna blev självständiga och fick egna ledare fick de utsända andra uppgifter. Svenska kyrkans utlandspersonal arbetar idag tillsammans med lokala kolleger, ofta i en kyrka, ibland i en organisation eller i ett ekumeniskt nätverk.

För närvarande arbetar omkring 15 personer utsända från Act Svenska kyrkan hos någon partner. De flesta av våra medarbetare idag är lokal personal inom kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliansen. 

Vi skickar personal när den efterfrågas

När Act Svenska kyrkan sänder ut personal från Sverige i dag beror det på att någon kyrka eller annan samarbetspartner önskar det. De kan behöva en yrkeskompetens under en viss tid för att till exempel förstärka en del av sitt eget arbete. Vi har också en psykosocial personalpool för katastrofarbete. 

Utsända i Afrika

Utsända i Asien

Utsända i Mellanöstern

Svenska teologiska institutet i Jerusalem

Medarbetare står redo att resa dit de behövs

Act Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar inom ACT-alliansen för det som kallas psykosocialt arbete. Vi har en grupp medarbetare som på kort varsel är beredda att resa till katastrofområden.

Gruppen (den så kallade "psykosociala personalpoolen") består av både svenska och internationella medarbetare som står beredda att resa till katastrofområden. Ofta handlar deras uppgifter om att fokusera på de psykosociala aspekterna av katastrofarbete.

Olika yrken på kortare uppdrag

En viktig del av arbetet är att göra den drabbade befolkningen delaktig, både när det gäller att bestämma vilken hjälp som behövs och att sedan genomföra arbetet.
Under ett år är ett tiotal personer från den humanitära poolen utsända på kortare uppdrag. Medlemmarna i poolen representerar en rad olika yrken. De får dessutom regelbundet utbildning i psykosocialt förhållningssätt.