LIten flicka med uppsatt hår på strand i solnedgång
Foto: Jesper Wahlström

Våra medlemskap och internationella partner

Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och kyrkliga organisationer och andra nätverk i hela världen. Här berättar vi om några av våra samarbetspartner.

Vi samarbetar i det svenska samhället, inom EU och internationellt för att få en högre kvalitet i vårt internationella arbete. Vi är en del av ACT-alliansen och nätverk som Concord, Fairtrade, Swedwatch, ACT Alliance EU, Right Livelihood Award stiftelsen och Ecumenical Advocacy Alliance.

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Act Svenska kyrkans medlemskap

 • Act Alliance EU
  Act Alliance EU, tidigare Aprodev, är ett nätverk av protestantiska europeiska kyrkor och kristna organisationer som arbetar med utvecklingsarbete och katastrofarbete. Syftet är att påverka beslutsfattandet i EU när det får effekter för utvecklingsländerna. 
 • Concord Sweden
  Concord Sverige är en arena för 48 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.
 • Ecumenical Advocacy Alliance EAA
  Ecumenical Advocacy Alliance, EAA, är ett nätverk bestående av internationella och nationella kristna aktörer runt om i världen. Den gemensamma drickraften är att förändra orättvisa strukturer, förändra attityder inom kyrkorna och uppmana till lobby- och påverkansaktioner mot regeringar och företag. Svenska kyrkan är en av ett åttiotal medlemmar.
 • Fairtrade Sweden
  Fairtrade är en oberoende produktionsmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är både ett bolag och en förening. Act Svenska kyrkan är medlem i föreningen.
 • Swedwatch
  Swedwatch är en ideell förening och en partipolitiskt obunden researchorganisation med syfte att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer. Svenska kyrkan  har funnits med i Swedwatch sedan starten 2003.
 • SMC - Faith in Development
 • Sphere
 • Oikocredit
  Svenska kyrkan samarbetar med Oikocredit, en av världens största enskilda finansiärer när det gäller mikrolån. Många församlingar inom Svenska kyrkan har placerat en del av sina pengar i Oikocredit. Även Svenska kyrkans internationella arbete är en nära samarbetspartner till Oikocredit.
 • Right Livelihood Award Stiftelsen
  Right Livelihood-priset instiftades 1980 och kallas ofta för det ”alternativa Nobelpriset”. Svenska kyrkan och Right Livelihood Award Stiftelsen samarbetar både internationellt och i Sverige. Syftet med samverkan är att bekämpa fattigdom och främja en hållbar utveckling, rättvisa och fred. 
 • Core Humanitarian Standard
  Act Svenska kyrkan är certifierade mot Core Humanitarian Standard (CHS) av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). HQAI är en självständig tredjepartsorganisation som kvalitetssäkrar humanitära insatser internationellt.
 • World Council of Churches
  Kyrkornas världsråd, KV, är ett samarbetsorgan som består av 350 kyrkor i mer än 110 länder, från de flesta kristna traditioner vill samordna kyrkornas arbete på lokal nivå för fred, demokrati och rättvisa.
 • Lutheran World Federation
  Lutherska världsförbundet, LVF, är ett nätverk av kyrkor inom den lutherska traditionen. 148 medlemskyrkor i 99 länder finns med är en viktig internationell aktör när det gäller katastrof-, återuppbyggnads- och långsiktigt utvecklingssamarbete inom kyrkornas ram har program och fältkontor i olika delar av världen har särskilt erfarenhet av stöd till flyktingar och har på uppdrag av FN ansvar för flera stora flyktingläger i världen.
 • ACT Alliance 
  Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.
 • Eurodad
 • Eurodiaconia
 • Climate Action Network (CAN)
 • Giva Sverige
 • Side By Side
 • Faith to Action

 

Läs om våra internationella samarbetspartner

Våra internationella samarbetspartner

Vi jobbar med omkring 100 partner i 300 projekt, på våra engelska sidor kan du läsa om samtliga partner vi arbetar med!