Tvättanordning hemma hos Rose Akongo Opee och Alex Okeny Opee i Orniya-Anyima subcounty i Kitgumdistriktet i norra Uganda. Genom Lutherska världsförbundet har Rose och Alex bland annat fått utbildning i vatten- och sanitetsfrågor. Det är Roses händer som syns på bilden.
Foto: Heléne Wikström /Ikon

Våra internationella samarbetspartners

Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och kyrkliga organisationer och andra nätverk i hela världen. Här berättar vi om några av våra samarbetspartners. Listan gör inte anspråk på att vara komplett.

Vi samarbetar i det svenska samhället, inom EU och internationellt för att få en högre kvalitet i vårt internationella arbete. Vi är en del av ACT-alliansen och nätverk som Concord, Fairtrade, Swedwatch, ACT Alliance EU, Right Livelihood Award stiftelsen och Ecumenical Advocacy Alliance.