Foto: Jesper Wahlström

Kampanjer och evenemang

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till vårt internationella arbete och att engagera och skapa opinion i Sverige.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Agera nu för Klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Pojke i rullstol pekar och läser på svartatavlan framme i klassrummet

Världens barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga gör vi en enorm insats för världens barn och du är välkommen att vara med!

Tre unga flickor varav en håller upp ett påpekande finger i luften

Bryt en tradition - julinsamlingen 2021

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv i julinsamlingen 2021.

Två pojkar ligger på flotte i vattnet bland skräp.

Under samma himmel - fasteaktionen 2021

24,4 miljoner samlades in i Fasteaktionen 2021. Trots restriktioner och begränsningar bidrog en stark insamlingsvilja och många gåvor till det goda resultatet. Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor som tvingas till ett liv i extrem fattigdom och hunger till följd av coronapandemin. Tack för din gåva!