Meny

Historien om Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans mission bildades 1874 som en del av Svenska kyrkan. Lutherhjälpen kom till efter andra världskriget när behoven var skriande i Europa. 2008 blev båda verksamheterna Svenska kyrkans internationella arbete.

Från södra Afrika till hela världen

I slutet av 1800-talet växte många fristående missionssällskap fram i Europa. I Sverige bildades Svenska kyrkans mission 1874, som en del av Svenska kyrkan. De första åren handlade det om Sydafrika. Därefter, år 1903, åkte missionärer till Rhodesia, nuvarande Zimbabwe, vilket blev grunden till Zimbabwes evangelisk-lutherska kyrka. 

En trebent gryta

Från allra första början hade Svenska kyrkans missions en helhetssyn. Det talades om ”den trebenta grytan”: kyrka, skola och sjukhus.  

Missionen då har avlösts av dagens samarbete mellan självständiga kyrkor med ett gemensamt uppdrag att arbeta för människan, skapelsen och med försoning. Utan kontakter med andra kyrkor skulle Svenska kyrkan vara mycket isolerad.

Arbetet för hälsa handlar också om människosynen i förhållande till hiv och aids. Utbildning idag handlar även om mänskliga rättigheter, försoning och arbete mot människohandel.

Morgonbön inför dagens arbete i Andimadam, Indien, på 1970-talet. Bild: Svenska kyrkan

Folkrörelse och insamlingsexplosion

Lutherska världsförbundet bildades i Lund 1947 av kyrkor som drabbats hård av kriget. Då handlade det mycket om att bygga upp Europa och att stödja flyktingar. Insamlingsorganisationen Lutherhjälpen bildades. Med tiden spred sig Lutherska världsförbundets och Lutherhjälpens arbete, först till Hongkong och Mellanöstern senare till resten av världen.

Den första rikstäckande insamlingskampanjen hölls 1965. Åke Kastlund, den förste anställde på Lutherhjälpen har sagt: ”Att vår riksaktion sammanfaller med Fastans tid i kyrkoåret understryker ytterligare denna aktions vikt och betydelse.”

Fastebössor och fastemarscher, en ombudsrörelse, specialskrivna sånger, filmvisning i skolorna, kontakter med massmedia – arbetet var folkrörelsebetonat och präglades av en insamlingsexplosion. 1956-57 samlades det in 400 000 kronor, 1961-1962 var resultatet tolv miljoner! 

Kyrkornas Världsråds fjärde generalförsamling äger rum i Uppsala 1968. Kyrkorna är då radikala samhällskritiker genom sitt engagemang mot rasåtskillnad, för utvecklingssamarbete, mot Vietnamkrig och för jämställdhet. Martin Luther King jr skulle ha talat, men mördades i april.

I juni 1968 bryter Biafrakriget ut i Nigeria. Det blir en humanitär svältkatastrof där flygaren Carl Gustaf von Rosen i augusti bryter dödläget genom en djärv inflygning och Lutherhjälpen genomför sin dittills största biståndsaktion. 

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen var som två sidor av samma mynt. Redan i början av 1960-talet inledde de samtal om en större samverkan. 

En rad beslut under åren ledde i april 2008 till att hela verksamheten samlades under benämningen Svenska kyrkans internationella arbete, med tillägget Hela världen. Senare togs tillägget bort.  

Act Svenska kyrkan

I maj 2019 blev ändrades namnet till Act Svenska kyrkan.