Peter står med armarna i kors och pratar med en man som står med ryggen mot oss. Peter ser självsäker ut.
Foto: Fezekile Msimang
Utsänd till Afrika

Peter Svensson, östra Afrika

Peter Svensson är utbildad inom statsvetenskap och har tidigare arbetet med utvecklingsfrågor och humanitärt arbete åt en rad olika organisationer i bl.a. Liberia och Sierra Leone.

Peter Svensson arbetar som regional representant för Östafrika och Afrikas horn med fokus på regionala partner och Sydsudan.

Freds- och försoningsfrågor, klimaträttvisa, hållbar jämställd utveckling och MR-försvarare är viktiga tema för denna tjänst, inte minst i Sydsudan. Peter Svensson arbetade tidigare som Act Svenska kyrkans regionala representant för södra Afrika.

Peter är bosatt i Helsingfors.

Följ Peter på Twitter: @peterarbete
Skicka e-post till Peter Svensson

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna skördar ris

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.